คัด 6 ทีมประชันแผนธุรกิจมิตรสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิยุทธสาร ณ นครร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ อบก. ได้ 6 ทีมสุดท้าย เข้ารอบ โครงการ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2554 พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนมีนาคม 2555 นี้

       มูลนิธิยุทธสาร ณ นครร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ อบก. ได้ 6 ทีมสุดท้าย เข้ารอบ โครงการ “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ปี 2554 พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนมีนาคม 2555 นี้  

        นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานโครงการมอบทุนการศึกษาฯ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การจัดทำแผนธุรกิจร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2554 ที่ มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ว่า ขณะนี้ได้เข้าสู่รอบ 6 ทีมสุดท้ายแล้ว จากจำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 22 สถาบัน จำนวน 30 ทีม ได้มีการคัดเลือกให้เหลือ 13 ทีม และคัดให้เหลือ 6 ทีมสุดท้าย เพื่อตัดสินและประกาศผล มอบรางวัล ในเดือนมีนาคม 2555 นี้ 

  โดยทั้ง 6 ทีม ที่เข้ารอบสุดท้ายประกอบด้วย 1.ทีม Green Life Society นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2. ทีม GenVi นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3.ทีม Natural Hijab นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 4. ทีม HU Team นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 5. ทีม iGreen นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และ 6.ทีม ร้านม่านฝ่าย นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
      สำหรับโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นให้วงการธุรกิจตื่นตัว ในการสร้างร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นการปูพื้นความรู้ด้านธุรกิจรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นิสิต นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  โดยสิ่งสำคัญที่นิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องทำในโครงการนี้ คือต้องศึกษาและประยุกต์จัดทำและพัฒนาแผนธุรกิจร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นและประสบผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อความอยู่รอด ความก้าวหน้าและความยั่งยืนของธุรกิจให้ได้  
 
     นายวิชัยกล่าวต่อว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้ จะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ Value Added Service และ Marketing Communication ของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่ผู้บริโภคในประเทศ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดในมุมมองใหม่ๆ ของเยาวชนต่อสังคม และการตลาดธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแผนธุรกิจของร้านค้าผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เสนอ จะเป็นแนวทางเลือกใหม่ในการลงทุนของผู้ประกอบการ ที่ต้องการดำเนินธุรกิจที่สามารถประสบความสำเร็จได้และยังคืนกำไรให้แก่สังคมและผู้บริโภคด้วยเช่นกัน 
 
     สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา โดยมูลนิธิยุทธสาร ณ  นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน  ทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศจะได้รับทุนทัศนะศึกษา Low Carbon City ณ ประเทศเกาหลีใต้จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 500,000 บาท รองอันดับหนึ่ง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาทและรองอันดับสอง จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท มูลค่า 160,000 บาท สำหรับผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดของโครงการสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร โทรศัพท์ 02-319-7675 – 8 ต่อ 
 

NEWS & TRENDS