ส่งออกแจงปารกวัยปากเท้าเปื่อยสัตว์ระบาดไม่กระทบไทย

จากการที่รัฐบาลปารกวัยโดยประธานาธิบดี Fernando Lugo ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากตรวจพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD : foot and mouth disease) ในเมือง San Pedro ซึ่งอยู่ตอนกลาง/เหนือของประเทศปารกวัยไม่ส่งผลกระทบต่อการค่าระหว่างไทย-ปารกวัย ปารกวัยเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อสัตว์เป็นอันดับ 8 ของโลก โดยมีปศุสัตว์กว่า 12.5 ล้านตัว

      นางนันทวัลย์  ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลปารกวัยโดยประธานาธิบดี Fernando Lugo ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากตรวจพบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD : foot and mouth disease) ในเมือง San Pedro ซึ่งอยู่ตอนกลาง/เหนือของประเทศปารกวัยไม่ส่งผลกระทบต่อการค่าระหว่างไทย-ปารกวัย

       ปารกวัยเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อสัตว์เป็นอันดับ 8 ของโลก  โดยมีปศุสัตว์กว่า 12.5 ล้านตัว  มีสภาพอากาศแบบ subtropical climate เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จและมีการขยายตัวด้านปศุสัตว์เป็นอย่างมาก       ซึ่งปัจจุบันอาร์เจนตินาได้ห้ามเป็นการชั่วคราวเรื่องการนำเข้าเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากปารกวัย 

นายวรมัน เฟื่องอารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ บัวโนส ไอเรส ประเทศ อาร์เจนตินา  กล่าวเพิ่มเติมว่า เจ้าหน้าที่ทางการของปารกวัยได้แถลงข่าวว่ายณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจประเมินทางด้านเทคนิคโดยความร่วมมือระหว่างปารกวัยและสำนักงานตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ (SENASA) ของอาร์เจนตินา โดยได้มีการระงับการเคลื่อนย้าย การส่งออก เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากปารกวัยไปยังอาร์เจนตินาและประเทศอื่นๆเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสปากและเท้าเปื่อยในสัตว์
 
        หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของปารกวัยได้แจ้งว่า ได้ทำการกำจัดสัตว์จากฟาร์มปศุสัตว์ซึ่งตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคไปแล้วทั้งหมด 168 ตัว  นอกจากนี้ยังพบเชื้อและกำจัดหมูอีก 2 ตัว จากฟาร์มที่ตั้งอยู่ห่างจากฟาร์มที่เคยเกิดโรคระบาดในครั้งก่อนช่วงเดือนกันยายน 2554  ซึ่งในครั้งนั้นได้ทำการกำจัดสัตว์ 820 ตัว อาจเป็นการแก้ปัญหาแบบบังหน้าแทนที่จะต้องกำจัดปศุสัตว์ถึง 10,000 ตัว จึงทำให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีกในครั้งนี้
 
        ส่วนผลกระทบต่อประเทศไทย จากสถิติการนำเข้าเนื้อจากประเทศปารกวัยในปี 2554 มีมูลค่า 14,974 เหรียญสหรัฐอยู่ในอันดับที่ 53 (มาเลเซียอยู่อันดับ 52)  ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่าที่น้อยมาก  ดังนั้น การระบาดของโรคนี้จึงไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทย-ปารกวัยมากนัก 

NEWS & TRENDS