บีโอไอจับคู่ธุรกิจฉลุยเงินสะพัดกว่า4พันล.

งานบีโอไอแฟร์ 2011 ยอดเข้าชมวืดเป้าได้แค่ 2.6 ล้านคนจากเป้า 3 ล้านคน แต่ยอดจับคู่ธุรกิจกลับฉลุยพุ่งถึง 4 พันล้านบาท จากเป้า 3 พันล้านบาท ขณะที่กลุ่มทุนญี่ปุ่น เกาหลี และชาติอื่นๆ ยืนยันปักหลักลงทุนเมืองไทยต่อหลังได้ข้อมูลเพิ่ม

       งานบีโอไอแฟร์ 2011 ยอดเข้าชมวืดเป้าได้แค่ 2.6 ล้านคนจากเป้า 3 ล้านคน แต่ยอดจับคู่ธุรกิจกลับฉลุยพุ่งถึง 4 พันล้านบาท จากเป้า 3 พันล้านบาท ขณะที่กลุ่มทุนญี่ปุ่น เกาหลี และชาติอื่นๆ ยืนยันปักหลักลงทุนเมืองไทยต่อหลังได้ข้อมูลเพิ่ม 


       นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวสรุปผลการจัดงาน BOI FAIR 2011 รวมพลังน้ำใจ "โลกสดใส ไทยยั่งยืน" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "รวมพลังน้ำใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน" หรือ "Going Green for the Future" ที่อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 5-22 มกราคม 2555 รวม 18 วัน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 บนพื้นที่กว่า 240,000 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย งานนิทรรศการกลางแจ้ง และงานนิทรรศการในอาคาร ว่า ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมียอดผู้ชมงาน 2.6 ล้านคน ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 ล้านคน เนื่องจากประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัยขึ้น 

       นอกจากนี้ การจัดงานยังบรรลุวัตถุประสงค์ด้านอื่นๆได้ตามความตั้งใจ สามารถแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นแหล่งลงทุนที่พร้อมสำหรับนักลงทุน และตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นและเกาหลี และอีกหลายชาติระบุว่า จะยังคงลงทุนในไทยต่อไป ซึ่งปีนี้บีโอไอตั้งเป้าหมายว่า จะมีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2555 ไว้ 600,000 ล้านบาท จากที่ปี 2554 มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวม 670,000 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 500,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 32% 

ด้านการจับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในงานประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมาย โดยบริษัทขนาดใหญ่จับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิตชิ้นส่วนของไทยรวม 1,400 คู่ มูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3,000 ล้านบาท 

ที่มา : แนวหน้า

NEWS & TRENDS