“ซีอีโอ ฟอรั่ม”สำเร็จตอกย้ำศักยภาพเมืองไทย

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม (บีโอไอ) จับมือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ผู้จัดงานจัดการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ หรือ “ซีอีโอ ฟอรั่ม” โชว์ศักยภาพดึงดูดนักลงทุนชาวไทย และต่างชาติ ร่วมงานคับคั่ง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุ

       ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม (บีโอไอ) จับมือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ผู้จัดงานจัดการประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ หรือ “ซีอีโอ ฟอรั่ม”  โชว์ศักยภาพดึงดูดนักลงทุนชาวไทย และต่างชาติ ร่วมงานคับคั่ง ช่วยสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุน 

 
       สำหรับ “การจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ หรือ CEO Forum” จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพทางธุรกิจของไทย และเสริมภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของชาวไทยและชาวต่างชาติ ในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุน โดยงานดังกล่าวได้เชิญผู้บริหารระดับสูง (CEO) จากบริษัทชั้นนำของโลกมาพบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้นำภาครัฐและเอกชนของไทยเกี่ยวกับบรรยากาศ และการลงทุนในประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงรับฟังแนวนโยบายเศรษฐกิจล่าสุดของประเทศไทย
  
       โดยการประชุมฯ ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำ และนักลงทุนจากทั้งไทยและต่างประเทศ   ที่เข้าร่วมการประชุมไม่ต่ำกว่า 500 คน โดยไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้  กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก “นายโทนี่ แบลร์” อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ให้เกียรติมาร่วมปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยนายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์         นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง พูดด้วยเรื่องทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (Thailand’s Economic Growth Roadmap) กล่าวย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลในการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงมาตรการฟื้นฟู ทางการเงินภาษี  และ ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ระบุถึงแนวทาง มาตรการการฟื้นฟูและทิศทางในอนาคตของประเทศไทย ในเรื่องการหาเงินทุนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการพัฒนาระบบราง และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
 
       ทั้งนี้  ภาพรวมการจัดประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ ซีอีโอ ฟอรั่ม ภายในงานบีโอไอ 2011 นับว่าประสบความสำเร็จ   เนื่องจากมีผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ เข้ามาร่วมประชุมตลอดงาน  พร้อมเปิดประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางอุตสาหกรรมของประเทศ และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติหลังอุทกภัยที่ผ่านมา
 

NEWS & TRENDS