SMEแบงก์จัดระเบียบหนี้ใหม่แก้ไขNPL

SMEแบงก์จัดระเบียบหนี้ใหม่แก้ไขNPL

         นายพิชัย ชุณหวิชระ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเอสเอ็มอี ว่า ที่ประชุมหารือถึงปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 17% ถือเป็นปัญหาใหญ่ของธนาคารในขณะนี้


    โดยขณะนี้คณะกรรมการบริหารกำลังเข้าไปจัดระบบเอ็นพีแอล และระบบการปล่อยสินเชื่อใหม่ โดยจะแบ่งกลุ่มการปล่อยสินเชื่อ เช่น รายใหญ่ที่มีวงเงินกู้ระดับ 50-100 ล้านบาท จะมีการแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เพื่อที่จะให้ธนาคารจัดอบรมพนักงานให้มีความชำนาญในการให้คำแนะนำในการขอสินเชื่อและการบริหารงานต่าง ๆ จากปัจจุบันการปล่อยสินเชื่อแบ่งกลุ่มตามภูมิภาคที่ธนาคารตั้งอยู่เท่านั้น โดยในเรื่องของการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น จะต้องหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยว่าจะจัดหมวดหมู่อย่างไร
    
ส่วนหนี้เก่าที่มีปัญหาก็ต้องมาพิจารณาเป็นรายๆ ถึงความสามารถในการผ่อนชำระและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ หากรายได้ยังพอไปได้จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ หากไม่ไหวและต้อง

การหยุดชำระหนี้ และนำหลักทรัพย์นำมาค้ำประกันจะลดเอ็นพีแอลให้เหลือ 12% ในระยะแรก และในระยะยาวจะให้เหลือเพียง 4-5% เท่านั้น.

ที่มา : ไทยโพสต์

NEWS & TRENDS