SME Bank ไล่ยึดทรัพย์ลดหนี้เสีย 2 พันล้าน

เอสเอ็มอีแบงก์ เล็งไล่ยึดทรัพย์และฟื้นฟูลูกหนี้ ตั้งเป้าลดหนี้เน่าปี 55 ลงอีก 2,000 ล้าน

    เอสเอ็มอีแบงก์ เล็งไล่ยึดทรัพย์และฟื้นฟูลูกหนี้ ตั้งเป้าลดหนี้เน่าปี 55 ลงอีก 2,000 ล้าน


    นายโสฬส สาครวิศวะ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์  เปิดเผยว่า ในปี 2555 ธนาคารตั้งเป้าหมายลดยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ลงอีก 2,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มียอดเอ็นพีแอลอยู่ที่ 1.53 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 15.7% ของยอดสินเชื่อคงค้าง.
 
    สำหรับแผนลดหนี้เอ็นพีแอลจะทำใน 2 ทาง คือ การเร่งรัดเรื่องการฟ้องร้องดำเนินคดีและยึดทรัพย์ โดยคาดว่าปีนี้จะสามารถยึดทรัพย์ได้ 1,000 ล้านบาท และจะเร่งรัดเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ประมาณ 100 รายที่เป็นเอ็นพีแอล แต่กิจการยังเปิดดำเนินการอยู่และยังมีโอกาสรอดทางธุรกิจ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพกิจการ รวมคิดเป็นยอดหนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท
 
    "ณ สิ้นปี 2554 ธนาคารมีสินเชื่อรวม 9.7 หมื่นล้านบาท โดยในปี 2555 ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 1.1 แสนล้านบาท ซึ่งถ้าหากสามารถลดเอ็นพีแอลได้อีก 2,000 ล้านบาท จะทำให้สัดส่วนเอ็นพีแอลลดลงเหลือ 10-11%  ของยอดสินเชื่อคงค้าง" นายโสฬสกล่าว
 
    อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีลูกหนี้บางรายที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 4-5 ครั้ง แต่ยังไม่พ้นจากการเป็นหนี้เอ็นพีแอล เช่น กรณีของลูกหนี้ในกิจการท่องเที่ยว ซึ่งบางรายเจอทั้งปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ภัยธรรมชาติ และเรื่องกระแสข่าวในเชิงลบ เช่น การก่อการร้าย ทำให้ไม่สามารถฟื้นกิจการได้อย่างแท้จริง
 
    แต่ที่ผ่านมายืนยันว่าไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการเอาสินเชื่อไปปล่อยให้ลูกหนี้เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ต่อโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูหรือพัฒนาลูกหนี้ สำหรับกรณีเรื่องการยึดทรัพย์ในปี 2554 ที่ผ่านมา ทำได้ประมาณ 500 ล้านบาท เนื่องจากติดกระบวนการของศาลที่ปรับเปลี่ยนวิธีการประกาศขายทรัพย์ รวมถึงเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้กระบวนการยึดทรัพย์ต้องชะลอออกไปด้วย
 
ที่มา : ไทยโพสต์
 

 

NEWS & TRENDS