ดัชนีอุตฯ ธ.ค.54 เริ่มฟื้นติดลบน้อยลง

สศอ.เผยดัชนีอุตฯ ธ.ค.54 -25.8% กำลังการผลิต 52.31% ยานยนต์ Hard disk drive-ชิ้นส่วนอิเล็กฯ-เครื่องปรับอากาศ ยังชะลอตัว ขณะที่ การผลิตน้ำดื่ม- ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฟื้นเร็วหลังน้ำลด

      สศอ.เผยดัชนีอุตฯ ธ.ค.54 -25.8% กำลังการผลิต 52.31% ยานยนต์ Hard disk drive-ชิ้นส่วนอิเล็กฯ-เครื่องปรับอากาศ ยังชะลอตัว ขณะที่ การผลิตน้ำดื่ม- ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฟื้นเร็วหลังน้ำลด 


     นายอภิวัฒน์ อสมาภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม(MPI) เดือนธันวาคม 2554 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน -25.8% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรงของประเทศ ผู้ผลิตต่างได้รับความเสียหายกันถ้วนหน้า ส่งผลให้อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 52.3% อย่างไรก็ตาม MPI ในเดือนนี้มีสัญญาณการฟื้นตัวเกิดขึ้น เนื่องจาก MPI ติดลบน้อยลง และกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น (MPIและอัตราการใช้กำลังการผลิต พ.ย.-47.3%และ40.5% ตามลำดับ) โดยอุตสาหกรรมหลักที่ทำให้ MPI ติดลบ ประกอบด้วย ยานยนต์ ฮาร์ดดิส- อิเล็กฯ-เครื่องปรับอากาศ  
 
     การผลิตรถยนต์ เมื่อเทียบเดือนเดียวกันของปีมีการผลิตและจำหน่าย ลดลง -30.4% และ 30.9% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ จึงไม่สามารถส่งชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ได้ 
 
     Hard disk drive เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การผลิตและจำหน่าย ลดลง -55.7%และ -60.5% ตามลำดับ เนื่องจากวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ท่วมนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงส่งผลต่อยอดการผลิตและจำหน่ายดังกล่าว ซึ่งปกติช่วงเดือนไตรมาสสุดท้ายของปีจะเป็นช่วงที่เร่งผลิตเพื่อให้สามารถปิดยอดบัญชีตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่เมื่อเกิดวิกฤติน้ำท่วมในปี 2554 อุตสาหกรรมการผลิต Hard disk drive จึงเสียโอกาสในการทำสถิติยอดการผลิตใหม่อย่างน่าเสียดาย 
 
     การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การผลิตและจำหน่าย ลดลง -55.9% และ -58.6% ตามลำดับ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมโรงงานผลิตในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี เช่นกัน 
 
     การผลิตเครื่องปรับอากาศ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การผลิตและจำหน่าย ลดลง -45.8% และ -52.2% ตามลำดับ เนื่องจากวิกฤติน้ำท่วมทำให้ซัพพลายเชน (Supply Chain) ไม่สามารถขนส่งชิ้นส่วนในการผลิตได้ เนื่องจากโรงงานหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ขณะที่สภาพอากาศแปรปรวนไปทั่วโลกส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่ลดลงด้วยเช่นกัน เนื่องจากฤดูร้อนในบางประเทศที่เป็นผู้นำเข้าสำคัญสั้นลง ทำให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศลดลงตามไปด้วย 
 
     ขณะที่ การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การผลิตและจำหน่ายเพิ่มขึ้น12.9% และ 13.6% ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคมีสูงขึ้นหลังภาวะน้ำลดที่ต้องการดื่มน้ำสะอาดผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 
 
     การผลิตปูนซีเม็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน การผลิตและจำหน่ายเพิ่มขึ้น 1.3%และ 4.9% ตามลำดับ เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำลด และคาดว่าจะมียอดการผลิตและจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายเดือน
 
     นอกจากนี้ นายอภิวัฒน์ ได้สรุปตัวเลข MPI เดือนธันวาคม 2554 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ว่าดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม) อยู่ที่ระดับ 139.78 ลดลง -25.80% จากระดับ 188.38 ดัชนีการส่งสินค้า อยู่ที่ระดับ 141.18% ลดลง -27.17% จากระดับ 193.84 ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง อยู่ที่ระดับ 176.38 เพิ่มขึ้น 1.95% จากระดับ 173.01 ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 106.78 ลดลง  -9.42% จากระดับ 117.89 ดัชนีผลิตภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม อยู่ที่ระดับ 146.74 ลดลง -0.59% จากระดับ 147.61 และ อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 52.31%  
 

NEWS & TRENDS