ไอแบงก์ดึงแผน MLM ลุยสินเชื่อเอสเอ็มอี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดรูปแบบใหม่ iBank Family Member (iFM) ครั้งแรกของสถาบันการเงินเมืองไทยเพียงแห่งเดียว ด้วยการดึงระบบ MLM ที่ใช้ในธุรกิจขายตรงมาใช้ ครอบคลุมสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย (mSME) และสินเชื่อไอแบงก์ กู๊ดไทม์


        ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการตลาดรูปแบบใหม่ iBank Family Member (iFM) ครั้งแรกของสถาบันการเงินเมืองไทยเพียงแห่งเดียว ด้วยการดึงระบบ MLM ที่ใช้ในธุรกิจขายตรงมาใช้ ครอบคลุมสินเชื่อบ้าน สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย (mSME) และสินเชื่อไอแบงก์ กู๊ดไทม์ 

         นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า iBank Family Member (iFM) คือ นวัตกรรมที่ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบเครือข่ายเข้ามาใช้เพื่อขยายโอกาสในการเพิ่ม ฐานลูกค้า เพราะในปี 2555 ไอแบงก์ ได้กำหนดนโยบายสู่การเป็น Retail Banking เพื่อเจาะตลาดกลุ่ม ลูกค้ารายย่อย ซึ่งจำเป็นต้องขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น การนำโครงการ iFM มาใช้ในการขยายธุรกิจ เป็นการลดต้นทุนของธนาคาร โดยไม่ต้องเพิ่มสาขา และรับพนักงานจำนวนมากในการขยายธุรกิจให้ธนาคาร ส่งผลทำให้กำไรต่อพนักงานสูงกว่าธนาคารอื่นๆ การทำตลาดแบบผสมผสาน ระหว่างการ “บอกต่อ” (Word of Mouth) และ “การตลาดแบบหลายชั้น” (MLM = Multi Level Marketing) จึงกลายเป็น “การแนะนำแบบ หลายชั้น” ซึ่งแตกต่างจาก MLM ทั่วไป คือ ไม่ต้องขายแค่บอกต่อก็สามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิก โดยธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนจากส่วนแบ่งกำไรหลังจากหักต้นทุนของธนาคารให้แก่สมาชิก 

        โดยปัจจุบันมี ประเภทสินเชื่อเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
 
        1.  สินเชื่อไอแบงก์ กู๊ดไทม์ สินเชื่อเอนกประสงค์ และสินเชื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล 
        2.  สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย (MSMEs) แบบไม่มีหลักประกัน (Unsecure) 
        3.  สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย (MSMEs) แบบมีหลักประกัน (Secure) และ 
        4. สินเชื่อบ้าน สินเชื่อคอนโด...OK, สินเชื่อบ้านตรงใจคุณ, สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ และสินเชื่อบ้านแลกเงิน ซึ่งในอนาคต ไอแบงก์ วางแผนที่จะขยายบริการสินเชื่อไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อธุรกิจ SMEs เป็นต้น

       “เราได้เริ่มแนะนำโครงการ iFM ไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 พร้อมทั้งจัดทีมร่วม Road Show ในเขต กทม. และใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา, ขอนแก่น, นครราชสีมา, ปัตตานี และเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบัน เรามียอดสมาชิกรวม 5,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการแนะนำลูกค้าสินเชื่อแล้วประมาณ 800 ราย คิดเป็น 16% ของจำนวนสมาชิก มีวงเงินสินเชื่อที่เบิกใช้แล้วจำนวน 500 บัญชี ประมาณ 100 ล้านบาท โดยในปี 2555 iFM มีเป้าหมายจะขยายจำนวนสมาชิกให้ได้ประมาณ 10,000 รายทั่วประเทศ โดยให้สมาชิกแนะนำลูกค้าสินเชื่อไม่น้อยกว่า 3,000 ราย คิดเป็น 30% ของจำนวนสมาชิก ทั้งนี้วงเงินสินเชื่อ ที่เบิกใช้คาดการณ์ว่าจะไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท” นายธีรศักดิ์ สุวรรณยศ กล่าว

       ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ iBank Family Member (iFM) สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ iBank Call Center 1302

NEWS & TRENDS