QTC เตรียมรับรางวัล Q-Mark ติดกัน 3 ครั้ง

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) เตรียมเข้ารับรางวัล Q-Mark ภาคการค้าและบริการและภาคการผลิต 3 ครั้งต่อเนื่อง จาก3 สถาบันภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

        บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) เตรียมเข้ารับรางวัล Q-Mark ภาคการค้าและบริการและภาคการผลิต 3 ครั้งต่อเนื่อง จาก3 สถาบันภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

  นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานกรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคัดเลือกในการเข้ารับรางวัล Q-Mark ภาคการค้าและบริการและภาคการผลิต จาก 3 สถาบันภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

 
  ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องการันตรี แสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการผลิต ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล ให้กับบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งยังเป็นการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต จากรางวัลซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตรี Q-Mark ด้วยเช่นเดียวกัน โดยการเข้ารับรางวัล Q-Mark ในครั้งนี้ QTC ถือว่าเป็นการเข้ารับรางวัล 3 ครั้งต่อเนื่อง (ตั้งแต่ ปี 2549 – 2557) บริษัทฯจะเข้ารับรางวัล Q-Mark ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ที่โรงแรมดุสิตธานี
 
         “โครงการตราสัญลักษณ์Q-Mark เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการ 3 สถาบันหลักภาคเอกชนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องการันตรีในการแสดงถึงคุณภาพ และจริยธรรมของผู้ผลิต รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและบริการ” นายพูลพิพัฒน์ กล่าว
 
  ส่วนแผนในการดำเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯจะมุ่งเน้นแผนการขยายไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ ลาว , พม่า, เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยแผนดังกล่าวเริ่มมีความชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯมียอดสัดส่วนจากการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 25% จากยอดเดิมอยู่ประมาณ 20%
 
  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทฯได้ประมาณการอัตราการเติบโตของรายได้  มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น20% จากปี2554 ที่คาดว่าจะมีรายได้รวม 800 ล้านบาท จากมูลค่างานในมือ (Back Log)ล่าสุด อยู่ที่ 300 ล้านบาท และคาดว่าจะจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

NEWS & TRENDS