“ส่งออก”ผนึก 8 องค์กรดัน Thaitrade.com สู่ระดับโลก

“ส่งออก”ผนึก 8 องค์กรดัน Thaitrade.com สู่ระดับโลก

               กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  ผนึกกำลังกับ 8 องค์กรเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เร่งบุกขยาย และจัดกิจกรรมเชิงรุก  ภายใต้โครงการ Thaitrade.com ที่นำเทคโนโลยีสารทนเทศที่นิยมใช้กันแพร่หลายในตลาดสากลมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าการให้บริการของกรมฯ Thaitrade.com จะทำให้ผู้ประกอบการไทย สามารถเข้าถึงผู้ซื้อในต่างประเทศที่กระจายอยู่ในภูมิภาคๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วด้วยต้นทุนต่ำลง  

                Thaitrade.com เป็นการเพิ่มอำนาจการแข่งขันของสินค้าไทย และวางรากฐานสู่การเป็นผู้นำในตลาดซื้อขายอิเลคทรอนิกส์ของภูมิภาค และระดับโลก โดยกรมฯ ได้จัดให้มีการลงนามกับพันธมิตรกับ B2B E-Marketplace ระดับ World Class เช่น Alibaba.com และองค์กรผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่ง และมีศักยภาพสูงในต่างประเทศ เป็นกลุ่มสินค้านำร่อง การผนึกกำลังนี้จะทำให้สมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของแต่ละองค์กร ให้เป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดสินค้าไทย 


                การลงนามผนึกกำลังร่วมเป็นพันธมิตร มีขึ้นระหว่าง กรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมกับ Alibaba.com เว็บไซต์ World class B2B E-Marketplace และ 7 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ ไทย จำกัด, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), บริษัทพันธวณิช , สมาพันธ์อัญมณี เครื่องประดับและโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย, สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย, สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ Design Pavilion Trend หน้าอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานี เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันพัฒนา และทำให้ Thaitrade.com ก้าวไปสู่การเป็น   Thailand B2B E-Marketplace ระดับ World class  

                 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่าขณะนี้โครงการตลาดกลางซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์Thaitrade.com มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาไปสู่การเจรจาธุรกิจและซื้อ-ขายอย่างจริงจังแล้ว
 
                 โดยที่ผ่านมากรมฯ ได้ดำเนินการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการเจรจาธุรกิจออนไลน์ไว้ครบถ้วน พร้อมแผนงานจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจทั้ง online และ off line อย่างต่อเนื่อง โดยมีความพร้อมที่จะรองรับการขยายฐานสมาชิกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งในปี 2555 นี้กรมฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนสมาชิกผู้ขายอีกไม่น้อยกว่า 4,000 รายและจำนวนผู้ซื้ออีก 10,000 ราย
 
            หลังการลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตร ก็จะมีการหารือถึงกิจกรรม ที่จะทำร่วมกัน เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ทำให้ Thaitrade.com เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จะแลกเปลี่ยน link บนหน้าเว็บไซต์หลักระหว่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมของแต่ละเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลของพันธมิตรทั้งหมดได้ในพร้อมกันไปด้วย ซึ่งก็จะเป็นการเปิดตัว Thaitrade.com และองค์กรพันธมิตรทั้ง 8 องค์กร ที่ผู้ซื้อจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ จะร่วมกันจัดกิจกรรม Business Matching ทั้ง online และ off line ทั้งที่เป็นสินค้าทั่วไป และที่เป็นเฉพาะกลุ่มสินค้าด้วย
                   โครงการ Thaitrade.com ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยได้รับการคัดสรรเข้าเป็นสมาชิกจำนวน 3,201 ราย ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า 42 ประเภท จำนวนสินค้า 64,498 รายการ มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวน 447,703 ราย จากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อินเดีย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน กลุ่มประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น จากผู้เข้าเยี่ยมชมเหล่านั้นได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อแล้ว 10,166 ราย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน inquiries ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายจำนวนมาก
 
              การลงนามเป็นพันธมิตรระหว่างกรมส่งเสริมการส่งออก กับ 8 องค์กรพันธมิตรในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดการพบกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกและขยายตลาดสินค้าไทยไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกอย่างทั่วถึง ด้วยจำนวนสมาชิกผู้ขายที่ผ่านการเลือกสรร และแนะนำจากสมาพันธ์และสมาคมต่างๆ และการกลั่นกรอง เชิญชวนผู้ซื้อต่างชาติของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ให้มาลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อที่มีคุณภาพ ทำให้ Thaitrade.com  เป็น B2B E-Marketplace ที่มีความน่าเชื่อถือ thaitrade.com จึงเป็นอีกช่องทางการค้าทางเลือกที่พร้อมจะช่วยผู้ประกอบการไทยให้ก้าวสู่ตลาดโลก
 
                สำหรับผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  สามารถสมัครได้หลายช่องทาง อาทิ การสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitrade.com , e- mail: ecommerce@ditp.go.th ,ecommerce.dep@gmail.com  และ www.facebook.com/ThaitradeDotCom  หรือ สมัครด้วยตนเองที่บูธ Thaitrade.com  ภายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่กรมฯ จัดขึ้น ทั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใดๆ ทั้งสิ้น  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ DEP Call Center 1169  โทรสาร 02 547 5683-4
 
 

NEWS & TRENDS