BOI พา SME ขึ้นเหนือเสริมทักษะ

BOI พา SME ขึ้นเหนือเสริมทักษะ

     สำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการไทย ดูงานพื้นที่ภาคเหนือ สัมผัสธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประสบความสำเร็จ คาดผู้ร่วมเดินทางจะได้ความรู้ไปต่อยอดธุรกิจตัวเอง เกิดเครือข่ายการค้า – การลงทุนใหม่ 


      นายเจษฎา  ศรศึก  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2555 บีโอไอจะจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนในภาคเหนือ มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี   ซึ่งจะนำคณะผู้ประกอบการเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จจากการบริหารธุรกิจ อาทิ กิจการถนอมอาหารและสิ่งปรุงแต่งอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ กิจการแปรรูปสุกร จังหวัดตาก กิจการพลังงานจากแสงอาทิตย์ และกิจการประเภทอาหารเสริมจากผึ้ง จังหวัดลำพูน กิจการผลิตซอสพริกที่จังหวัดนครสวรรค์   เป็นต้น

      “กิจกรรมครั้งนี้ เชื่อว่า ผู้ร่วมเดินทางจะเกิดความรู้และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของการบริหารการจัดการ แนวทางการทำตลาด รวมทั้งรับรู้ถึงขั้นตอนและเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ที่จะนำกลับไปพัฒนาธุรกิจของตัวเอง นอกจากนั้นบีโอไอยังจัดเสวนา เกี่ยวกับโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจ การค้า - การลงทุนในภาคเหนือ ให้ผู้ประกอบการทราบถึงโอกาสการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่เอสเอ็มอีไทย ”  นายเจษฎากล่าว

      สำหรับมูลค่าการลงทุน จากรายงานของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 7  จังหวัดเชียงใหม่และพิษณูโลก พบว่า มูลค่าการลงทุนตลอดปี 2554 ( มกราคม – ธันวาคม ) บีโอไอได้อนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลกไปแล้ว 35,000 ล้านบาท แยกเป็นจังหวัดพิษณุโลก 28,000 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่ 7,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกิจการบริการ สารธารณูปโภค และเกษตรกรรม  

ที่มา : เดลินิวส์

NEWS & TRENDS