กรมพัฒนาธุรกิจฯจัดโรดโชว์ฟื้นฟูค้าส่ง-ค้าปลีก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสมาคมค้าส่ง - ค้าปลีกไทย ผู้ผลิต - ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภคประจำวัน จัดโรดโชว์สินค้าราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดกว่าร้อยละ 15 สู่ร้านค้าปลีก 2,000 ราย ในพื้นที่ 38 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ในงาน “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยช่วยสังคม” ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. - 15 มี.ค. 55 คาดมูลค่าการซื้อขายรวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสมาคมค้าส่ง - ค้าปลีกไทย  ผู้ผลิต - ผู้แทนจำหน่าย และร้านค้าส่งสินค้าอุปโภค  บริโภคประจำวัน จัดโรดโชว์สินค้าราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดกว่าร้อยละ 15  สู่ร้านค้าปลีก 2,000 ราย ในพื้นที่ 38 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ในงาน “ค้าส่งรวมใจ  โชห่วยไทยช่วยสังคม”   ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.  - 15  มี.ค. 55  คาดมูลค่าการซื้อขายรวมไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท


นางสาวพิกุล   ทักษิณวราจาร   รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี 2554  ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าส่ง – ค้าปลีก ในพื้นที่หลายจังหวัดได้รับความเสียหาย ไม่มีสินค้าจำหน่าย  ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนโดยตรงให้กับประชาชนในการหาซื้อสินค้าอุปโภค  บริโภคในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก   
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะ เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีกของคนไทย   ได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้า 46 รายใหญ่ทั่วประเทศ  ผลิตและจัดหาสินค้าในราคาต้นทุน  ให้ร้านค้าส่ง 15 ราย ใน 13 จังหวัด  เพื่อจำหน่ายต่อให้กับร้านค้าปลีกกว่า 2,000 ราย ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ 38 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย   ให้มีสินค้าต้นทุนต่ำจำหน่ายให้กับประชาชน ผู้บริโภค ให้สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาด   เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม   โดยตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขายสะพัดไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
 
สำหรับโรดโชว์ครั้งนี้นับว่าส่งผลดีแก่ทุกฝ่าย  ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายได้โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง  รวมทั้งได้มีส่วนช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยและสังคมโดยรวม   ร้านค้าส่งมีสินค้าราคาต้นทุนจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นร้านค้าปลีก  พร้อมทั้งได้สร้างความร่วมมือ ให้เกิดความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายร้านค้าส่ง ผู้ผลิตและจำหน่ายตลอดจนร้านค้าปลีก   ส่วนร้านค้าปลีกรายย่อยก็มีสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดไว้จำหน่ายให้กับประชาชน ผู้บริโภค  และท้ายสุดประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคปลายน้ำ ก็สามารถเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในราคาต่ำกว่าท้องตลาด
 

NEWS & TRENDS