กสิกรไทยจับมือแบงก์ญี่ปุ่นรับมือ ASEAN+3

ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจต่างประเทศมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในเอเซีย เน้นให้บริการครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องมีสาขา ตอกย้ำความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรญี่ปุ่นกว่า 20 แห่ง ด้วยงานจับคู่ธุรกิจ ขนบริษัทไทยและญี่ปุ่นในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และอาหารร่วมงานกว่า 100 บริษัท หวังไทยเป็นฐานขยายสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มทางเลือกสำหรับการค้าและการลงทุน


ธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าเป็นผู้นำธุรกิจต่างประเทศมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในเอเซีย เน้นให้บริการครอบคลุมโดยไม่จำเป็นต้องมีสาขา ตอกย้ำความร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรญี่ปุ่นกว่า 20 แห่ง ด้วยงานจับคู่ธุรกิจ ขนบริษัทไทยและญี่ปุ่นในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และอาหารร่วมงานกว่า 100 บริษัท หวังไทยเป็นฐานขยายสู่ตลาดอาเซียนเพิ่มทางเลือกสำหรับการค้าและการลงทุน 

        นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนการทำธุรกิจระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรและต่อยอดทางธุรกิจผ่านความร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นในประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 บวกกับความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน กับ ประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น หรือ “อาเซียนบวกสาม” (ASEAN+3) 

        ทั้งนี้จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว ธนาคาร ฯ จะเน้นการสร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยไม่แข่งขันกับธนาคารท้องถิ่นและธนาคารพาณิชย์รายใหญ่ของประเทศนั้น ๆ เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้าของทั้งสองธนาคารเมื่อไปลงทุนในต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาธนาคารกสิกรไทย ได้ร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์แบบ Win Win Win Solution เน้นการให้บริการร่วมเพื่อดูแลลูกค้าของธนาคารญี่ปุ่นนั้น ๆ ในประเทศไทย และได้ศึกษารูปแบบการดูแลลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจมีความมั่นคงและต่อเนื่องด้วยการจับคู่ธุรกิจหรือหาคู่ค้าให้ลูกค้าของธนาคาร ฯ รวมทั้งมีการคัดกรองลูกค้าให้ถูกกลุ่มและตรงความต้องการของคู่ค้ามากที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงเรื่องการหาคู่ค้า โดยเฉพาะในกลุ่มเอสเอ็มอี ซึ่งนับว่าเป็นบริการที่ธนาคารให้มากกว่าบริการทางการเงิน 

        ล่าสุด เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้แก่นักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในญี่ปุ่น 20 แห่ง จัด “งานเจรจราจับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น 2555” (Thai-Japanese Business Matching 2012) ขึ้นในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอาหาร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของนักธุรกิจญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะมีการสัมมนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักธุรกิจญี่ปุ่นเรื่อง “โอกาสและการลงทุนในประเทศไทย 2555” และการเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้นักลงทุนเห็นศักยภาพและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยชัดเจนยิ่งขึ้นอีกด้วย 

นายทรงพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกสิกรไทยมีแผนพัฒนาและสร้างโครงข่ายพันธมิตรเพื่อรองรับการทำธุรกิจของลูกค้า โดยภายในปี 2555 ธนาคาร ฯ จะขยายพันธมิตรกับธนาคารท้องถิ่นในญี่ปุ่นเพิ่มอีก 4-5 แห่ง และเพิ่มพันธมิตรให้ครอบคลุมทั้ง 9 ประเทศในอาเซียน รวมทั้งการเปิดศูนย์ส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ (Global Business Advisory Center) โดยเน้นการให้บริการ 3 ด้านหลัก คือ การให้บริการด้านข้อมูลด้านการค้าและการลงทุน การให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน และการให้บริการจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถทำได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ธนาคาร ฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของฐานข้อมูลและบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศของลูกค้าด้วย
 
 

NEWS & TRENDS