กรมพัฒนาธุรกิจจับมือม.เกษมฯปั้นSMEรุ่นใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจร่วมกับม.เกษมบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรด้านส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อปั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพแกร่งขึ้นด้วยนวัตกรรม หวังเป็นอาวุธเด็ดรับมือเปิดเสรีอาเซียน

      กรมพัฒนาธุรกิจร่วมกับม.เกษมบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรด้านส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ เพื่อปั้นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ศักยภาพแกร่งขึ้นด้วยนวัตกรรม หวังเป็นอาวุธเด็ดรับมือเปิดเสรีอาเซียน 

       
       นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ทางกรมฯ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation Academy) กับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวมถึง เปิดสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี ซึ่งมี ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์ เป็นผู้อำนวยการสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจไทยให้มีขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและพัฒนาธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าสากลและพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558
       
       "การเข้าสู่ AECจะเป็นได้ทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยต้องเผชิญ โดยเฉพาะ SMEs ไทยที่ต้องเร่งปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างนวัตกรรม เพื่อความแตก ต่างสร้างและเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสจากตลาดเดียวที่มีขนาดใหญ่มาก ตลอดจนพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่สามารถรองรับการแข่งขันที่ไม่สามารถปิดกั้นได้ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องให้การส่งเสริม เพื่อสร้างขีดความสามารถและสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่จะช่วยเสริมศักยภาพให้พร้อมต่อสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ต้องเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มดังกล่าวให้ได้มากที่สุด" รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจ กล่าว
       
       ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจ โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อปูพื้นฐานด้านจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและมาตรฐานธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมโยงและสร้างผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ตลอดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการทำธุรกิจระหว่างในอนาคต

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 

NEWS & TRENDS