ห่วงไทยถูกขึ้นแบล็กลิสต์ FATF กระทบ SME

ธสน.ห่วงไทยถูกขึ้นแบล็กลิสต์ FATF กระทบเอสเอ็มอี       ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ระบุว่า การที่ไทยติดกลุ่มประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีต้องเฝ้าระวังสูงสุด (Dark Grey List)ตามการประกาศของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย (FATF) ว่า ถึงขณะนี้ยังไม่เห็นผลกระทบที่มีต่อต้นทุนและการแข่งขันทางการค้าของไทย อย่างไรก็ตาม ธสน.ก็เตรียมพร้อม หากผู้ค้าจะขอรายละเอียดของลูกค้าธนาคารเพิ่มขึ้น
 
        ทั้งนี้ เชื่อว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเร่งออกกฎหมายเพื่อให้ไทยหลุดจากบัญชีรายชื่อดังกล่าว แต่เชื่อว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ คงไม่ได้รับผลกระทบ แต่ห่วงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีฐานข้อมูลน้อยกว่า อาจจะถูกคู่ค้าต่างชาติตั้งข้อสงสัยมากขึ้น
 
        ส่วนการส่งออกของไทยในปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 15 ตามเป้าหมาย แต่ชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 17 เพราะผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัย และฐานมูลค่าการส่งออกปีที่แล้วค่อนข้างสูง ประกอบกับเศรษฐกิจตลาดคู่ค้าหลักก็ยังเปราะบาง ธนาคารฯ จึงตั้งเป้าหมายสินเชื่อขยายตัวร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา ได้อนุมัติวงเงินให้กับผู้ประกอบการ 41,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 120 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ 34,400 ล้านบาท
 
        นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ไทยถูก FATF ขึ้นบัญชีเป็นประเทศเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ว่า จะทำให้เงินลงทุนจากต่างประเทศเปลี่ยนจากไทยไปที่สิงคโปร์ และมาเลเซียมากขึ้น ขณะที่การตรวจสอบด้านการเงินและการนำเงินออกนอกประเทศ โดยเฉพาะในตลาดทุน จะยุ่งยากมากขึ้น รัฐบาลไทยจึงควรที่จะมีมาตรการแก้ไขให้ชัดเจนมากขึ้น

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

NEWS & TRENDS