SME Bank นัดจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น นัดพบผู้ประกอบการ 150 กิจการ จับคู่ธุรกิจ ฟื้นฟูบรรยากาศการค้าการลงทุนหลังน้ำลด หวังสร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการญี่ปุ่น เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ได้


       เอสเอ็มอีแบงก์ จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น นัดพบผู้ประกอบการ 150 กิจการ จับคู่ธุรกิจ ฟื้นฟูบรรยากาศการค้าการลงทุนหลังน้ำลด หวังสร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการญี่ปุ่น เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ได้รับการพัฒนามาตรฐานการผลิต พร้อมสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีไทยไทยสู่ AEC
       
       นายโสฬส สาครวิศว กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับองค์กรเจเอฟซี (JFC, Japan Finance Corporation, SME Unit) และหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ เจซีซี (JCC) จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 เพื่อฟื้นฟูบรรยากาศการค้าการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมแก่ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศหลังประสบอุทกภัยปีที่ผ่านมา โดยเน้นอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก รวม 150 กิจการที่ติดต่อทำธุรกรรมกับบริษัทญี่ปุ่น หรือได้รับมาตรฐานการผลิต อาทิ มาตรฐาน อย. มาตรฐาน ISO / TS16949, JIS หรือเป็นผู้ประกอบการที่ทั้งสองหน่วยงานเล็งเห็นถึงศักยภาพ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
       
       นอกจากนี้ เอสเอ็มอีแบงก์ ได้สนับสนุนผู้ประกอบการด้านแหล่งเงินทุนและการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และมีหน่วยงานพันธมิตรได้เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ คือ JCC, JETRO, BOI และสวทช. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเป็นการเปิดโอกาสเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยคาดว่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคและเชื่อมโยงตลาดในภูมิภาคอื่นๆ เช่น อินเดีย
       
       “โครงการนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของกลุ่มผู้ประกอบการภายในงาน นอกจากจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพของตนเองสู่ตลาดสากลแล้ว ยังช่วยกระตุ้นบรรยากาศด้านการค้าการลงทุนของทั้งสองประเทศให้คึกคักยิ่งขึ้นด้วย” นายโสฬสกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์
 

NEWS & TRENDS