“ทีเอ็มบี บลูแพลเน็ต” รวม “พลัง” สร้างฝาย

“ทีเอ็มบี บลูแพลเน็ต” รวม “พลัง” สร้างฝาย

      บุญทักษ์  หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี พร้อมด้วยอาสาสมัครกว่า 100 คน  ร่วมกันสร้างฝายต้นน้ำในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี หนึ่งในกิจกรรม ทีเอ็มบี บลูแพลเน็ต (TMB Blue Planet) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ ทีเอ็มบี ที่มุ่งหวังปลุก”พลัง”ให้ทุกคนหันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อประโยชน์โดยรวมแก่สังคม  การสร้างฝายครั้งนี้มีจำนวน 200 แห่งในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ในพื้นที่ใหญ่ 2 แห่ง ในลพบุรี คือ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  อ.ลำสนธิ 100 ฝาย และบริเวณเขารัง อ.พัฒนานิคม อีก 100 ฝาย  
 

NEWS & TRENDS