กระตุ้นธุรกิจไทยรับภัยเกินคาดหมาย

กสอ. จับมือสถาบันคีนัน กระตุ้นผู้ประกอบการไทยตื่นตัวรับมือภัยไม่คาดฝัน ลดเสี่ยงธุรกิจหยุดชะงัก เล็งสร้างทีมวิทยากรเดินสายอบรมทั่วประเทศ

      กสอ. จับมือสถาบันคีนัน กระตุ้นผู้ประกอบการไทยตื่นตัวรับมือภัยไม่คาดฝัน ลดเสี่ยงธุรกิจหยุดชะงัก เล็งสร้างทีมวิทยากรเดินสายอบรมทั่วประเทศ 

       
       นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะที่ผ่านมา เกิดเหตุไม่คาดฝันในประเทศไทยบ่อยครั้ง เช่น ความไม่สงบทางการเมือง โรคระบาด อุทกภัย เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ทำให้ธุรกิจที่ไม่มีแผนรับมือที่ดีต้องหยุดผลิตสินค้า หรือไม่สามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ บางรายสินค้าขาดตลาดหรือต้องหยุดกิจการไปร่วมเดือน ดังนั้น นับจากนี้ ทุกธุรกิจทั้งรายเล็กหรือใหญ่ควรตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ มีการเตรียมความพร้อมและมีแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
       
       ทั้งนี้ ทางกรมฯ ได้ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย กระตุ้นและช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการไทยรับความเสี่ยง ทั้งในรูปแบบอบรมความรู้ในการบริหารความเสี่ยงจากสภาวะไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้น อีกทั้ง นำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ มาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ประกอบการไทย ให้ มีแผนรับมือวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก
       
       นอกจากนั้น ทั้งสองหน่วยงาน จะขยายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาวิทยากรด้านการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้วิทยากรเหล่านี้สามารถดำเนินการจัดการอบรมให้แก่ธุรกิจทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

NEWS & TRENDS