กสอ.งัด7กลยุทธ์ดันส่งออกเฟอร์นิเจอร์

กรมส่งเสริมการส่งออก เผยสถานการณ์การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนปี 2554 มีการขยายตัวลดลงร้อยละ 1.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 เหตุผลกระทบจากอุทกภัย ตั้งเป้าปี 2555 ฟื้นตัว งัด 7 กลยุทธ์ ขยายตลาดในกลุ่มประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ คาดมูลค่ากว่า 980 ล้านเหรียญสหรัฐ

      กรมส่งเสริมการส่งออก เผยสถานการณ์การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนปี 2554 มีการขยายตัวลดลงร้อยละ 1.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 เหตุผลกระทบจากอุทกภัย ตั้งเป้าปี 2555 ฟื้นตัว งัด 7 กลยุทธ์ ขยายตลาดในกลุ่มประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฯลฯ คาดมูลค่ากว่า 980 ล้านเหรียญสหรัฐ

       
       นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยถึงสถานการณ์การ ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนในปี 2554 และสถานการณ์การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในปี 2555 ว่า จากสถานการณ์ผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ลดลงร้อยละ 1.05 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยมีมูลค่าการส่งออก 1,160.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
       
       อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปี 2555 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้ฟื้นตัวขึ้น โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในแถบภูมิภาคเอเซียและตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อและมีความต้องการสินค้า เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ จีน รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับการส่งออกใน 2555 กรมส่งเสริมการส่งออกตั้งเป้าหมายว่าจะมีการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 980 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
       
       โดยใช้กลยุทธ์ที่สำคัญ 7 ประการ คือ 1) สร้างภาพลักษณ์ในการเป็นศูนย์กลางตลาดส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของไทยในเอเชียผ่านงานTIFF 2) สร้างความแตกต่างของสินค้า Niche Market โดยเน้นคุณภาพ ความประณีต รูปแบบที่โดดเด่น สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าต่างประเทศ 3) เน้นกิจกรรมเจาะตลาดที่มีศักยภาพ เช่น รัสเซีย อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย 4) หาวัตถุดิบไม้ในต่างประเทศที่ถูกกว่าและใช้ทดแทนไม้ในประเทศเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ 5) จัดตั้งสถาบันไม้ยางพาราแห่งประเทศไทยเพื่อบริหารจัดการเรื่องไม้ยางพาราทั้งระบบ 6) พัฒนาตราสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกแทนการรับจ้างผลิต 7) ใช้ประโยชน์จากการเปิดตลาดการค้าเสรี กับประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์

NEWS & TRENDS