กรมอุตฯเปิดคอร์สปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

กรมอุตฯเปิดคอร์สปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่      กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่ ผู้ประกอบการที่พึ่งเริ่มต้นธุรกิจระหว่าง 1 – 3 ปี  ทายาทเจ้าของธุรกิจ  และผู้ว่างงาน  ที่สนใจก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ  เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  หรือโครงการ NEC ด้วยหลักสูตรที่จะทำให้ท่านมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ครบทุกองค์ประกอบของการประกอบธุรกิจ อาทิ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารจัดการ  การเงินและบัญชี  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจลูกค้า  และเทคนิคการตลาด เป็นต้น 

        สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ทั้งในพื้นที่ส่วนกลาง และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั่วประเทศ  โทรศัพท์ 0 2202 4571 – 4 หรือที่ เว็บไซต์ http://nec.dip.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้น
 

NEWS & TRENDS