ม.รังสิตชี้ค่าแรงแพงแก้ปัญหาขาดแรงงานได้

ศูนย์วิจัยฯม.รังสิต ชี้เปิด AEC อาจส่งผลแรงงานพม่า 2 ล้านในไทยทยอยกลับประเทศ จนไทยเจอปัญหาขาดแรงงาน ฉะนั้น ค่าแรงเพิ่มนับเป็นผลดี เพราะทำให้แรงงานไทยเข้าสู่ระบบมากขึ้นทดแทนแรงงานพม่าได้

 


ศูนย์วิจัยฯม.รังสิต ชี้เปิด AEC อาจส่งผลแรงงานพม่า 2 ล้านในไทยทยอยกลับประเทศ จนไทยเจอปัญหาขาดแรงงาน ฉะนั้น ค่าแรงเพิ่มนับเป็นผลดี เพราะทำให้แรงงานไทยเข้าสู่ระบบมากขึ้นทดแทนแรงงานพม่าได้

 


             ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยหลายประเภทมีความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งการปรับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นถือเป็นผลดี  เพราะจะสร้างแรงจูงใจให้มีแรงงานไทยกลับเข้าสู่ระบบมากขึ้น ส่งผลต่อการบริโภคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ

 

             ทั้งนี้ จากการที่พม่าเตรียมตัวสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น จึงมีโอกาสที่แรงงานพม่าราว 2 ล้านคนในไทยทยอยกลับประเทศ ซึ่งหากมีแรงงานไทยเข้าไปทดแทนไม่เพียงพอ อาจทำให้หลายอุตสาหกรรมมีความเสี่ยงได้


 

            อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่าหลายอุตสาหกรรมได้ได้ตัดสินใจนำเข้าเครื่องจักรมาใช้ผลิตสินค้าแทนแล้ว จากนโยบายค่าแรง 300 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายนี้สร้างทั้งวิกฤตและโอกาสในคราวเดียวกัน

 
 

            สำหรับอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทยในช่วงหลังของปี 2555 คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5.8-6.5 ซึ่งช่วงไตรมาสแรกเงินบาทจะแข็งค่า ก่อนจะอ่อนตัวลงจากการนำเข้าเครื่องจักรใหม่ที่ถูกน้ำท่วม 

 

            

 

NEWS & TRENDS