ประการศ SME เดือดร้อนแจ้งมารัฐพร้อมช่วยเหลือ

ก.แรงงานประกาศเอสเอ็มเดือดร้อนแจ้งได้เลย จะหามาตรการช่วย พร้อยเผยเวลานี้ไม่มีนายจ้างถูกร้องเรียนเรื่องเบี้ยวจ่ายค่าแรง 300 บาท ชี้สาเหตุมาจากรัฐหามาตรการช่วยเหลือได้มีประสิทธิภาพก.แรงงานประกาศเอสเอ็มเดือดร้อนแจ้งได้เลย จะหามาตรการช่วย พร้อยเผยเวลานี้ไม่มีนายจ้างถูกร้องเรียนเรื่องเบี้ยวจ่ายค่าแรง 300 บาท ชี้สาเหตุมาจากรัฐหามาตรการช่วยเหลือได้มีประสิทธิภาพ


นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กลุ่มธุรกิจใด  รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหากได้รับผลกระทบจากปัญหาการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท หรือขาดแคลนแรงงาน ขอให้แจ้งมายังกระทรวง เพื่อหามาตการช่วยเหลือ หรือจัดสัมมนาหาแนวทางแก้ปัญหาและเยียวยาต่อไป 

  อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการว่างงานขณะนี้อยู่ประมาณร้อยละ 0.3 ซึ่งลดลงมาจากเดิม 0.4 จึงชี้ให้เห็นว่าแรงงานไม่ขาดแคลน  อีกทั้ง หลังการปรับค่าแรงยังไม่พบปัญหาใดๆร้องเรียนเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องไม่จ่ายค่าแรงตามนโยบายรัฐบาล เพราะภาคธุรกิจต่างทราบดีว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 แรงงานไทยยังไม่ได้ถูกปรับขึ้นค่าแรง ทั้งที่ราคาสินค้าปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือออกมาเป็นจำนวนมาก

อาทิ กลุ่มธุรกิจทางรัฐบาล ได้มีมาตรการลดภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 7 จากเดิมที่เสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 30 มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.55 ภาคเอสเอ็มอี จากเดิมเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมที่ร้อยละ 5 

ปรับลดลงเหลือร้อยละ 3 และยังออกมาตรการลดหย่อนภาษี จากผลกระทบปรับค่าแรง 300 ได้ถึงร้อยละ 1.5   หรือ หากมีการขายเครื่องจักรเก่า ไม่ต้องเสียภาษี หรือ ซื้อเครื่องจักรใหม่ คืนภาษีได้ร้อยละ 100 หรือ แม้แต่ธุรกิจได้รับผลกระทบขาดทุนทางภาครัฐ มีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือ ซอล์ฟโลน 

 

NEWS & TRENDS