กสอ. ยกระดับ 142 OTOP เทียบชั้น SME

กสอ. โชว์ผลงงานยกระดับ 142 OTOP ขึ้นชั้นเป็น SME พร้อมแจกคัมภีร์ลุยธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เผยที่ผ่านมาผลักดันดูงานต่างประเทศ

  
กสอ. โชว์ผลงงานยกระดับ 142  OTOP ขึ้นชั้นเป็น SME พร้อมแจกคัมภีร์ลุยธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง เผยที่ผ่านมาผลักดันดูงานต่างประเทศ

       นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมได้จัดโครงการ‘ยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปสู่เอสเอ็มอี (OTOP to be SMEs)’ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP โดยเร่งผลักดันพร้อมเสริมความแกร่ง ทั้งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ มาตรฐานการผลิต

       นอกจากนี้ ได้หยิบนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นสินค้าที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ OTOP สามารถก้าวไปสู่ SME ที่มีความเข้มแข็ง สามารถยืนอยู่ได้ด้วย


       สำหรับโครงการดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ซึ่งตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมา ผลของโครงการดำเนินไปในทิศทางทีดี มีการผลักดันผู้ประกอบการเดินทางไปดูงาน รวมถึงจัดแสดงสินค้ายังต่างประเทศ ทั้งเวียดนาม และจีน

 
       ทั้งนี้ กรมได้จัดทำ ‘คู่มือบริการจัดการวิสาหกิจชุมชน’ มอบแก่ OTOP ทั้ง 142 ราย เป้าหมายเพื่อเป็นคัมภีร์ให้กับผู้ประกอบการได้นำมาประกอบการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ และการหาคู่ค้าในตลาดที่มีศักยภาพ

 

NEWS & TRENDS