สถาบันอาหารมั่น ส่งออกทะลุล้านล้านบาท

สถาบันอาหาร เผยปีนี้การส่งออกอาหารไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดภาคการผลิต และการส่งออกเพิ่ม 1.3 และ 5.1 เปอร์เซ็นต์ตามลำดัสถาบันอาหาร เผยปีนี้การส่งออกอาหารไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดภาคการผลิต และการส่งออกเพิ่ม 1.3 และ 5.1 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

       อมร งามมงคลรัตน์ รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยว่า ‘อาหาร’ นับเป็นสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการบริโภคอาหาร
 
      สำหรับปี พ.ศ. 2555 การส่งออกอาหารไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะน้ำตาล ไก่ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ซึ่งราคาสินค้ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่กลุ่มผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และอาหารสัตว์ เป็นกลุ่มสินค้าที่ราคาส่งออกลดลงตามราคาวัตถุดิบ ส่วนผลผลิตสาขาแปรรูปสัตว์น้ำ เครื่องดื่ม และการโม่/สีธัญพืช เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศมากที่สุดตามลำดับ สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวส่วนใหญ่เป็น SME แต่ผลผลิต 70 เปอร์เซ็นต์ มาจากกิจการขนาดใหญ่
 

NEWS & TRENDS