สตง.สั่งสอบทุจริต ผอ.สสว.

สตง.สั่ง เร่งตรวจสอบ ยุทธศักดิ์ หลังเพิ่งโดนเด้งพ้นเก้าอี้ ผอ สสว. ชี้ 3 โครงการ พบความผิดปกติด้านการจ่ายเงินจริงสตง.สั่ง เร่งตรวจสอบ ยุทธศักดิ์ หลังเพิ่งโดนเด้งพ้นเก้าอี้ ผอ สสว. ชี้ 3 โครงการ พบความผิดปกติด้านการจ่ายเงินจริง

หลังนายยุทธศักดิ์ สุภสร เพิ่งถูกปลดจากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดลางและขนาดย่อม (สสว.) ไปแบบฟ้าผ่าด้วยเหตุผลที่ไม่ผ่านการประเมินประจำปี 2554 

ล่าสุด ทางกรรมการสอบสวนกระทรวงอุตสาหกรรม และ อนุกรรมการบอร์ดบริหารของกระทรวงฯ มีความเห็นชี้ตรงกันว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นจริงใน 3 โครงการที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ

โดยนายวิทูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 มีหนังสือจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สั่งให้จัดตั้งกรรมการสอบสวนนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เนื่องจากตรวจพบความผิดปกติหลายขั้นตอนของการจ่ายเงินใน 3 โครงการ อันมีแนวโน้มให้เกิดความเสียหายต่อเงิน และทรัพย์สินของประเทศ 

        สำหรับ 3 โครงการดังกล่าวได้แก่ โครงการกิจกรรมการสร้างรายได้ และศักยภาพเศรษฐกิจในระดับฐานราก ปีงบประมาณ 2553 เป็นวงเงินงบประมาณ 18 ล้านบาท, โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ SME รายกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 เป็นวงเงินงบประมาณ 63 ล้านบาท และโครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการ SME รายกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ 2554 เป็นวงเงินงบประมาณ 97 ล้านบาท 

        ทั้งนี้ ผลสรุปของกรรมการสอบสวนกระทรวงอุตสาหกรรม และ อนุกรรมการบอร์ดบริหารของกระทรวงฯ ชี้ตรงกันว่ามีมูลความผิดปกติเกิดขึ้นจริง จึงส่งเรื่องและรอให้ สตง. พิสูจน์ต่อไป 

NEWS & TRENDS