อุตฯขู่ผลิตสินค้าห่วยปิดตายสถานเดียว

อุตฯเตรียมดันประกาศกระทรวงเข้า ครม. หวังให้อำนาจกรมโรงงานสั่งปิดโรงงานผลิตสินค้าห่วย คาดบังคับใช้ 1-2 เดือนนี้อุตฯเตรียมดันประกาศกระทรวงเข้า ครม. หวังให้อำนาจกรมโรงงานสั่งปิดโรงงานผลิตสินค้าห่วย คาดบังคับใช้ 1-2 เดือนนี้

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้เตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในการใช้กฎหมายของกรมโรงงาน ให้มีอำนาจสั่งปิดโรงงานกรณีที่ผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐานได้ คาดว่าจะมีผลบังคับได้ประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้า แต่ไม่มีผลย้อนหลัง

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าบทลงโทษตามกฎหมายยังไม่รุนแรงเท่าที่ควร อาทิ การผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานโทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำและปรับ, โทษการจำหน่าย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับ 5,000-50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการปลอมเครื่องหมาย มอก. มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 100,000-1 ล้านบาท เป็นต้น 


ทั้งนี้ กระทรวงเตรียมจัดโครงการมหกรรมทำลายสินค้าไม่ได้มาตรฐานครั้งใหญ่ทั่วประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ยึดอายัดจากผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 1.3 ล้านเส้น น้ำหนัก 10,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 270 ล้านบาท โดยเริ่มอายัดตั้งแต่ปี 2554  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการ 29 รายสิ้นสภาพไปแล้ว นอกจากนี้ ยังรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ของเล่น ฯลฯ 

สำหรับมหกรรมดังกล่าวจะจัดในพื้นที่จ.สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นครปฐม, ปทุมธานี, นครราชสีมา, กาฬสินธุ์, เชียงใหม่, นครสวรรค์, แพร่ และกทม. 

NEWS & TRENDS