แนะ SME ประชุมไกลผ่านวิดีโอลดต้นทุน

ซิสโก้ฯ ชี้การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาการเดินทาง และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ SME ได้หลากหลาย เผยขณะนี้เริ่มเห็นองค์กรนำไปใช้กันมากขึ้นแล้ว
ซิสโก้ฯ ชี้การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาการเดินทาง และนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ SME ได้หลากหลาย เผยขณะนี้เริ่มเห็นองค์กรนำไปใช้กันมากขึ้นแล้ว

       ดร. ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าเทคโนโลยีประชุมทางไกลเสมือนจริงและการทำงานร่วมกันของวิดีโอ (Video Collaboration) จะทำให้บริษัท หรือองค์กรต่างๆ สามารถประชุมร่วมกันแม้อยู่ต่างจังหวัด หรือคนละประเทศกัน โดยระบบนี้ใช้อินเทอร์เนตเป็นตัวเชื่อมต่อ

       ทั้งนี้ การประชุมผ่านวิดีโอจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้มาก และการประชุมผ่านวิดีโอกำลังเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารทางธุรกิจและการทำงานในปัจจุบัน โดยเห็นได้จากเริ่มมีหลายองค์กรได้นำระบบนี้ไปใช้เพื่อลดการเดินทางของบุคลากร ค่าใช้จ่าย และพลังงานควบคู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มเอสเอ็มอีที่จะช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆขององค์กรได้อย่างมาก

       นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องการเรียนการสอนได้ด้วย เพราะทุกวันนี้ไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ แพทย์ พยาบาล โดยเฉพาะในชนบท ดังนั้นหากนำมาใช้ให้เหมาะสม ก็จะสร้างประโยชน์ได้กับทุกหน่วยงาน

       สำหรับ “ซิสโก้” นั้นได้พัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับองค์กรเช่นกัน โดยมีบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนจำหน่าย

NEWS & TRENDS