SME จมน้ำคืนชีพร้อยเปอร์เซ็นต์

เอสเอ็มอีจมน้ำที่ยื่นขอความช่วยเหลือ คืนชีพพร้อมลุยครบถ้วน พร้อมเตรียมเข้าสู่ฟื้นฟูเชิงลึก รับมือเออีซีต่อไป

 


 

เอสเอ็มอีจมน้ำที่ยื่นขอความช่วยเหลือ คืนชีพพร้อมลุยครบถ้วน พร้อมเตรียมเข้าสู่ฟื้นฟูเชิงลึก รับมือเออีซีต่อไป
 
 


  หม่อมราชวงค์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  กล่าวว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมภายใต้ “โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย” จากการเข้าดำเนินการฟื้นฟูผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ประสบภาวะน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน

 
ขณะนี้เอสเอ็มอีจำนวน 5,664 รายที่มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้แล้วทั้งหมด 

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลวงเงิน 148 ล้านบาท  แบ่งเป็น 2 ระยะคือ ช่วงเริ่มต้นระหว่างเดือนธันวาคม 2554 – กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อทำความสะอาด และซ่อมแซมเครื่องจักรนั้น เอสเอ็มจำนวน 3,000 รายครอบคลุมพื้นที่ 34 จังหวัด ได้รับการเยียวยาเรียบร้อย พร้อมเข้าสู่แผนฟื้นฟูเชิงลึกช่วงเดือนมีนาคม 2555 – กรกฎาคม 2555 เพื่อวางแผนธุรกิจระยะยาวอย่างครอบคลุมทุกด้าน 

        ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานร่วมกับสถาบันการศึกษา สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษา และสถาบันการเงินฯ รวมประมาณ 30 แห่ง จัดทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกว่า 500 ราย เข้าปฏิบัติการฟื้นฟูสถานประกอบการในระยะแรก

ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างเข้าสู่แผนฟื้นฟูในเชิงลึก ที่จะมีการบริหารจัดการธุรกิจทั้งระบบ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาด เพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงและการแข่งขันในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งมีผู้ประกอบการอยู่ในข่ายที่จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเชิงลึกจำนวน 1,000 ราย ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินการไปแล้ว 400 ราย คิดเป็นสัดส่วน 40% และคาดว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ จะเพิ่มจำนวนในการเข้าไปวินิจฉัยในเชิงลึกได้อีก 500 ราย คิดเป็น 50% โดยจะดำเนินการตามแผนงานครบทั้งหมดภายในเดือนกรกฎาคมนี้

 

NEWS & TRENDS