BOI ผ่อนผันใช้"ต่างด้าว" ถึงสิ้นปี

บีโอไอ เคาะขยายเวลาผ่อนผันให้บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าวได้ถึงสิ้นปี 55 เตรียมชงบอร์ดชุด "โต้ง" เคาะ 25 พ.ค.นี้

 

 
บีโอไอ เคาะขยายเวลาผ่อนผันให้บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนใช้แรงงานต่างด้าวได้ถึงสิ้นปี 55 เตรียมชงบอร์ดชุด "โต้ง" เคาะ 25 พ.ค.นี้ 
 
    ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีมติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนผันให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ สามารถใช้แรงงานต่างด้าวต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2555 จากเดิมที่จะสิ้นสุดการผ่อนผันวันที่ 31 พ.ค.2555 เพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนแรงงาน โดยจะเสนอบอร์ดบีโอไอชุดใหญ่ ที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธาน ในวันที่ 25 พ.ค.นี้
 
    นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขยายมาตรการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานที่สิ้นสุดไปตั้งแต่ปลายปี 2554 โดยเปิดให้ยื่นขอใหม่ภายใน 31 ธ.ค.นี้ โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและดำเนินกิจการอยู่แล้ว ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล 3 ปี จำกัดวงเงินไม่เกิน 70% ของมูลค่าเครื่องจักร และดำเนินการปรับเปลี่ยนภายใน 3 ปี
 
   ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนผ่านบีโอไอ และขอผ่อนผันใช้แรงงานต่างด้าวประมาณ 100 บริษัท และใช้แรงงานต่างด้าวประมาณ 
 
9,000 คน

NEWS & TRENDS