แม่ค้าเฮ ครม.ไม่คุมราคาข้าวแกง

ครม.เมินคุมราคาข้าวแกง เหตุคำนวณต้นทุนสินค้าได้ยาก และมีปัจจัยแวดล้อมเยอะ


 
ครม.เมินคุมราคาข้าวแกง เหตุคำนวณต้นทุนสินค้าได้ยาก และมีปัจจัยแวดล้อมเยอะ 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ไม่ได้มีการพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะควบคุมราคาสินค้าปรุงสำเร็จ

ส่วนสาเหตุนั้น เนื่องจากเห็นว่าอาหารปรุงสำเร็จมีความแตกต่างจากสินค้าควบคุมประเภทอื่น และสินค้าในบัญชีสินค้าควบคุมที่มีอยู่ 42 รายการ มีสัดส่วนการคำนวณต้นทุนสินค้าต่อปริมาณที่ชัดเจน แตกต่างจากอาหารปรุงสำเร็จที่ต้องมีปัจจัยอื่นๆ เข้ามาประกอบในการคำนวณราคาด้วย เช่น ค่าเช่าพื้นที่ของแต่ละร้านค้า 

ดังนั้น ที่ประชุม ครม. จึงมองว่าการประกาศราคาควบคุม หรือราคากลาง หรือราคาแนะนำแก่อาหารปรุงสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องง่าย อีกทั้ง อาหารปรุงสำเร็จเป็นสินค้าที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อด้วย

  อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปหารือกับผู้ประกอบการร้านค้าให้จำหน่ายอาหารในราคา ปริมาณ และคุณภาพใกล้เคียงกับของเดิมในปัจจุบัน

NEWS & TRENDS