ไตรมาสแรกเลิกจ้างบานตะเกียง

ไตรมาสแรก ตัวเลขชี้ยอดโดนเลิกจ้างเพียบ ชี้ข้อมูลระบุแนวโน้มจ้างงานอยู่ระดับเตือนภัยที่ต้องเฝ้าระวังระยะเริ่มต้น เผยอัตราขยายตัวผู้ประกันตนถอยหลังเข้าคลองไตรมาสแรก ตัวเลขชี้ยอดโดนเลิกจ้างเพียบ ชี้ข้อมูลระบุแนวโน้มจ้างงานอยู่ระดับเตือนภัยที่ต้องเฝ้าระวังระยะเริ่มต้น เผยอัตราขยายตัวผู้ประกันตนถอยหลังเข้าคลอง


  สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยรายงานการเตือนภัยด้านแรงงาน ไตรมาสแรกปี 2555 ระบุว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลิกจ้าง พบว่า ข้อมูลแรงงานที่ถูกเลิกจ้างที่ได้จากการแจ้งและตรวจพบของเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ เดือน ก.พ. มีจำนวน 7,903 คน เพิ่มสูงขึ้นเหลายเท่า เพราะเมื่อช่วงเดียวกันของปี 2554 มีคนถูกเลิกจ้างเพียง 40 คน


ขณะที่จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานของกรมการจัดหางาน มีจำนวน 1.59 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 206% และตัวเลขผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน มีจำนวน 1.13 แสนคน เพิ่มขึ้น 38.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานในระบบประกันสังคม จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 พบว่า แนวโน้มการจ้างงานในภาพรวมอยู่ในระดับเตือนภัยที่ต้องเฝ้าระวังในระยะเริ่มต้น โดยระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา อัตราการขยายตัวของผู้ประกันลดลงอย่างต่อเนื่อง จาก 2% ในเดือน พ.ย. 2554 เหลือ 1.1% ในเดือน ธ.ค. 2554 เหลือ 0.78% ในเดือน ม.ค. และเหลือ 0.46% ในเดือน ก.พ. และข้อมูลล่าสุดในเดือน มี.ค. อยู่ที่ 0.21%

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ขณะนี้กำลังรจับตาผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำว่าจะทำให้มีการเลิกจ้างมากขึ้นหรือไม่ โดยอยู่ระหว่างการประเมินและจะทราบผลในเร็วๆ นี้ หากตัวเลขเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% แสดงว่าน่าเป็นห่วง เพราะภาคธุรกิจได้รับผลกระทบจนเกิดการเลิกจ้าง

NEWS & TRENDS