แฟรนไชส์บำรุงรถลุยอาเซียน

คาร์แลคขยายแฟรนไชส์สู่ลาว และพม่า เผยเป็นโมเดลธุรกิจใหม่รองรับเออีซี พร้อมเพิ่มสินค้าและบริการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคาร์แคร์คาร์แลคขยายแฟรนไชส์สู่ลาว และพม่า เผยเป็นโมเดลธุรกิจใหม่รองรับเออีซี พร้อมเพิ่มสินค้าและบริการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคาร์แคร์ 

         นายกฤษฎ์ กาญจนบัตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์แลค (ไทย - เยอรมัน) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2555 ได้มีการขยายสาขาเพิ่มเติมไปยังต่างประเทศด้วยรูปแบบแฟรนไชส์  ได้แก่ประเทศลาว ในลักษณะมาสเตอร์แฟรนไชส์  และประเทศพม่า ในลักษณะซิงเกิล แฟรนไชส์ 
 
         ทั้งนี้ ถือเป็นโมเดลธุรกิจตัวใหม่ แตกต่างจากช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจะพบว่าธุรกิจต่างประเทศเข้ามาขยายตัวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแรง และขยายตัวไปยังต่างประเทศอย่างมั่นคง รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 
          โดยในปัจจุบัน ศูนย์บริการเคลือบสีรถยนต์ โมลี แคร์ บายคาร์แลค 68 มี 47 สาขาในประเทศไทย แบ่งเป็นสาขาที่บริษัทฯบริหารเอง 4 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ 43 สาขา รวมถึงเปิดดำเนินการในต่างประเทศ คือกัมพูชา 2 สาขา และลาว 1 สาขา ในรูปแบบแฟรนไชส์ 
 
            นอกจากนี้ ในปี 2555 ได้มีการเพิ่มความหลากหลายของสินค้า คือการเป็นตัวแทนนำเข้าผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ ภายใต้ชื่อ ลิควิ โมลี่ จากประเทศเยอรมัน และบริการเสริมด้านการติดตั้งฟิล์มปกป้องริ้วรอยสีผิวรถยนต์ Autozkin จากประเทศอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ และตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการคาร์แคร์ 
 

NEWS & TRENDS