คลังย้ำค่าแรงไม่ใช่ปัญหา ชี้ต้นตอ SME ไร้แหล่งกู้

"โต้ง" ย้ำค่าแรงไม่กระทบเอสเอ็มอี ต้นตอจริงมาจากเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ด้านนายกฯ "ปู" เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องหนุนเอสเอ็มอีเข้าหารือ วางแนวทางช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบนค่าแรง 300 บาท พร้อมเร่งให้จัดทำแผนมาเสนอภายใน 2 สัปดาห์"โต้ง" ย้ำค่าแรงไม่กระทบเอสเอ็มอี ต้นตอจริงมาจากเข้าไม่ถึงแหล่งทุน ด้านนายกฯ "ปู" เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องหนุนเอสเอ็มอีเข้าหารือ วางแนวทางช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบนค่าแรง 300 บาท พร้อมเร่งให้จัดทำแผนมาเสนอภายใน 2 สัปดาห์ 
       
     
        นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง กล่าวว่า จากการที่นายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมสมองหาแนวทางช่วยเหลือเอสเอ็มอีในประเด็นต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องค่าแรง 300 บาทต่อวัน และเห็นว่าข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงแรงงานไม่พบสัญญาณผิดปกติแต่อย่างใด มีทั้งเอสเอ็มอีมีผลประกอบการดีและไม่ดี ปิดกิจการและเปิดกิจการใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ

สำหรับปัญญาของเอสเอ็มอีในขณะนี้เป็นการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน โดยเฉพาะการให้เงินทุนแก่เอสเอ็มอีโดยตรง ซึ่งกระทรวงคลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น อาทิ การใช้สัญญาเช่า หรือ การใช้สินค้าคงคลังเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ รวมถึงเพิ่มบทบาทบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมให้เข้ามาค้ำประกันสินเชื่อให้เอสเอ็มอีได้ยืดหยุ่นมากขึ้น

ในส่วนการประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอี ประกอบด้วย กระทรวงคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงน ไปจัดทำรายละเอียดร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือและพัฒนาเอสเอ็มอีเพิ่มเติม แม้ปัจจุบันมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยต้องนำเสนอให้กับนายกฯภายใน 2 สัปดาห์ 

NEWS & TRENDS