พาณิชย์ลดต้นทุนโลจิสติกส์เสริมแกร่ง SME

พาณิชย์ ชี้ไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์สูง เผยนโยบายลดต้นทุนฯช่วยผู้ประกอบการ พร้อมผลักดันการส่งออกให้ขยายตัว ด้านองค์กรทั่วโลกต่างเร่งสร้างจุดแข็งโลจิสติกส์รับมือเออีซี

 

 
พาณิชย์ ชี้ไทยมีต้นทุนโลจิสติกส์สูง เผยนโยบายลดต้นทุนฯช่วยผู้ประกอบการ พร้อมผลักดันการส่งออกให้ขยายตัว ด้านองค์กรทั่วโลกต่างเร่งสร้างจุดแข็งโลจิสติกส์รับมือเออีซี 

นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงานเปิดโครงการ Logistics Clinic ว่า ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ในปี 2554 เผยต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย คิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 14.5 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หรือมีมูลค่าสูงกว่า 1.644 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง 

        ดังนั้น กระทรวงฯ จึงตั้งเป้าหมายที่จะลดต้นทุนโลจิสติกส์ร้อยละ 1 ของ GDP ในระยะเวลา 5 ปี (2555-2559) หรือ ร้อยละ 0.2 ของ GDP ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 18,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมผลักดันให้การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 

โดยข้อมูลจากองค์การค้าโลกพบว่า ถ้าลดเวลาในการนำเข้าและส่งออกเพียง 1 วัน จะสามารถเพิ่มยอดส่งออกได้ตลอดปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 หรือมากกว่า 68,000 ล้านต่อปี กระทรวงฯ จึงเล็งเห็นว่าการลดต้นทุนทางโลจิสติกส์จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งทางการค้าได้

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก จะให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในระดับกลยุทธ์สูงสุดขององค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการ ให้สามารถรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ได้
 

NEWS & TRENDS