คลังเสนอค.ร.ม.ออกงานแฟร์หักภาษี100%

รมว.คลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยยผู้ประกอบการออกงานแฟร์ นำ “ค่าเช่า-ค่าก่อสร้าง-ค่าขนส่ง” มาหักภาษีนิติบุคคลได้เพิ่ม 100%



รมว.คลังเตรียมเสนอมาตรการช่วยยผู้ประกอบการออกงานแฟร์ นำ “ค่าเช่า-ค่าก่อสร้าง-ค่าขนส่ง” มาหักภาษีนิติบุคคลได้เพิ่ม 100%

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง จะเสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้า บริการ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมทั้งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ให้ ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ วันนี้

  สำหรับมาตรการภาษีดังกล่าว กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เป็นจำนวน 100% สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดงาน ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกร้านงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้าในประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2555

ทั้งนี้ สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่ 25 ก.ค.-31 ธ.ค. 2554 สร้างความเสียหายให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อผู้จัดงาน และผู้ร่วมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการขนาดใหญ่หลายงาน รวมถึงงานบีโอไอแฟร์ 2011 ที่ต้องเลื่อนงานออกไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้า บริการและการท่องเที่ยวภายในประเทศ จึงสมควรให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า นำค่าใช้จ่ายในการออกร้านฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2555 มาหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อีกเป็นจำนวน 100%

สำหรับ มาตรการดังกล่าวไม่กระทบการเก็บรายได้ของรัฐบาล เพราะเป็นการเว้นภาษีในช่วงระยะเวลาสั้น และการลดภาษีกระตุ้นธุรกิจทำให้มีกิจกรรมการทางเศรษฐกิจเพิ่ม ทำให้การเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

NEWS & TRENDS