ดัชนีเชื่อมั่นหอการค้าทรุด พาณิชย์สวนพุ่งสูงสุด

โพลหอการค้าระบุการเมืองร้อนฉุดดัชนี้เชื่อมั่น พ.ค.ตกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ด้าน "พาณิชย์" เกทับโชว์ตัวเลขดัชนีพุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน พร้อมบอกกลุ่มตัวอย่างทำทั้งประเทศมากกว่าหอการค้าโพลหอการค้าระบุการเมืองร้อนฉุดดัชนี้เชื่อมั่น พ.ค.ตกครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ด้าน "พาณิชย์" เกทับโชว์ตัวเลขดัชนีพุ่งสูงสุดในรอบ 8 เดือน พร้อมบอกกลุ่มตัวอย่างทำทั้งประเทศมากกว่าหอการค้า

  นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.2555 เท่ากับ 77.1 ลดลงจาก 77.6 เมื่อเดือน เม.ย.และพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นทุกรายการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือน ตั้งแต่ ธ.ค.2554 จากปัจจัยหลักคือความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดความวุ่นวายในสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการพิจารณา พ.ร.บ.ปรองดอง และการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

โดยดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเท่ากับ 67.1 ลดลงจาก 67.5 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันเท่ากับ 56.8 ลดลงจาก 56.2 และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคตเท่ากับ 84.4 ลดลงจาก 85.4 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการหางานทำเท่ากับ 68.1 ลดลงจาก 68.2 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตเท่ากับ 96.1 ลดลงจาก 97.1 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.ในทุกรายการ ปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 6 เดือนจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มขาดเสถียรภาพ หลังจากมีการนำ พ.ร.บ.ปรองดองเข้าพิจารณาในสภา โดยดัชนีเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองเท่ากับ 66.3 ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 1 ปี โดยดัชนีตกลงจากเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาถึง 10 จุด และมองสถานการณ์การเมือง 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 76.6 ลดลงในรอบ 1 ปีเช่นกัน ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความกังวลกับการเมืองเป็นอย่างมาก ว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้มีการชะลอการจับจ่ายใช้สอยลง ซึ่งประเมินปัจจัยการเมืองหากมีการชุมนุมจะกระทบต่อการบริโภคชะลอลงทั้งไตรมาส 2 และยาวถึงไตรมาส 3 แน่นอน

อย่างไรก็ตาม นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่สำรวจโดยกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน พ.ค.2555 เท่ากับ 27.4 เพิ่มขึ้นจากเดือน เม.ย.ที่เท่ากับ 24.3 สูงสุดในรอบ 8 เดือนนับจากเดือน ต.ค.2554 ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดน้ำท่วมที่ค่าดัชนีเท่ากับ 23.8 ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นที่มีต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเท่ากับ 18.5 เพิ่มขึ้นจาก 15.6 และดัชนีความเชื่อมั่นที่มีต่อสถานการณ์ในอนาคตเท่ากับ 33.4 เพิ่มจาก 30.0 ขณะที่โอกาสในการหางานทำในปัจจุบันเท่ากับ 16.2 เพิ่มจาก 10.8 และโอกาสในการหางานทำในอนาคต 3 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 13.9 เพิ่มจาก 9.9

    ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ดัชนีสูงขึ้น มาจากราคาน้ำมันลดลง มีการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย ครม.มีมติขยายมาตรการรถเมล์และรถไฟฟรี ชะลอการปรับขึ้นค่าเอฟที 1 เดือน กระทรวงพาณิชย์ใช้โครงการโช่ห่วยช่วยชาติบรรเทาค่าครองชีพ มีการชะลอการปรับราคาพลังงาน LPG และ NGV ออกไป 3 เดือน การลดค่ารถโดยสาร บขส.อีกกิโลเมตรละ 2 สตางค์ 

ทั้งนี้ ไม่อยากให้เชื่อตัวเลขใคร แต่ของพาณิชย์มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งประเทศ จึงสำรวจกลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้งประเทศกว่า 3 พันตัวอย่าง ของหอการค้าไทยแค่ 1 พันกว่าตัวอย่าง ฐานการสำรวจจึงต่างกัน ผลจึงออกมาแตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าไม่มาก เพราะดัชนีเชื่อมั่นของหอการค้าไทยลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถือว่าอยู่ในระดับทรงตัว

NEWS & TRENDS