แบงก์ชาติแนะ SME ใช้ดอลลาร์ล่วงหน้าลดเสี่ยง

แบงก์ชาติแนะเอสเอ็มอีใช้ “ดอลลาร์ล่วงหน้า” ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนแบงก์ชาติแนะเอสเอ็มอีใช้ “ดอลลาร์ล่วงหน้า” ประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 
       
นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การเปิดซื้อขายเงินดอลลาร์ล่วงหน้าในครั้งนี้น่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่เกี่ยวข้องกับภาคส่งออกและนำเข้า สามารถใช้เครื่องมือนี้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
       
ผู้ประกอบการบางส่วนที่มีธุรกรรมเล็กๆ มีขนาดของรายได้หรือรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศไม่สูงมากและแบงก์พาณิชย์อาจไม่สนใจให้บริการเท่าไรนัก เขาก็สามารถมาใช้ช่องทางนี้ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
       
อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าอาจมีนักลงทุนบางส่วนใช้ช่องทางนี้ในการเก็งกำไรได้เช่นกัน เพราะการลงทุนในดอลลาร์ล่วงหน้าผ่านตลาดอนุพันธ์นั้น นักลงทุนไม่จำเป็นต้องโชว์หลักประกันหรือโชว์รายได้-รายจ่ายที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์ เหมือนธุรกรรมที่ทำผ่านธนาคารพาณิชย์

NEWS & TRENDS