ผลสำรวจชี้ Facebook ทางหลักช่วย SME ทำตลาด

ผลสำรวจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ชี้ Facebook เป็นช่องทางหลัก เอสเอ็มอีใช้โปรโมต-ขายสินค้า ตามติด Twitter พร้อมแนะควรใช้โซเชียลมีเดียรวมกัน อย่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะแต่ละชนิดมีจุดเด่นแตกต่างกันผลสำรวจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ชี้ Facebook เป็นช่องทางหลัก เอสเอ็มอีใช้โปรโมต-ขายสินค้า ตามติด  Twitter พร้อมแนะควรใช้โซเชียลมีเดียรวมกัน อย่าใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะแต่ละชนิดมีจุดเด่นแตกต่างกัน

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPURC) ร่วมกับนิตยสาร SME Thailand ทำการสำรวจการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการจำนวน 437 ราย ใน 22 จังหวัด ประเด็นที่ทำการสำรวจ คือ ช่วงอายุของผู้ประกอบการ  ประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย และการสร้างรายได้จากโซเชียลมีเดีย

จากที่การสำรวจพบว่ากลุ่มอายุไม่เกิน 30 ปีเป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียช่วยในการทำธุรกิจมาที่สุด เหตุผลเนื่องมาจากเป็นช่องทางที่ต้นทุนต่ำและผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังไม่มีฐานลูกค้าเป็นของตนเองมากนัก

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุว่าจากการให้คะแนนตั้งแต่ 0- 10 พบว่า Facebook มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านการประชาสัมพันธ์และการหาลูกค้าใหม่ โดยมีคะแนน 9.3 และ 8.5 ตามลำดับ Twitter มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดในด้านการประชาสัมพันธ์ ได้คะแนน 8.8 คะแนน ซึ่งใกล้เคียงกับ Facebook  แต่มีคะแนนในด้านการหาลูกค้าใหม่ 5.4 คะแนน  ซึ่งต่ำกว่า Facebook ค่อนข้างมาก ส่วน Youtube ได้คะแนนมากที่สุดในด้านการให้ข้อมูล 6.5 คะแนน  ส่วนคะแนนในด้านอื่นๆ นั้น ได้คะแนนต่ำกว่า Facebook และ Twitter

  ผลที่ได้สะท้อนให้เห็นว่า การจะทำตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดียให้ได้ประโยชน์สูงสุด ผู้ประกอบการควรรู้ถึงประโยชน์ของเครื่องมือแต่ละตัว รู้จักใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้อย่างเหมาะสม การใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยหวังว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์นั้น เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง โซเชียลมีเดียแต่ชนิด  มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน จึงควรใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำตลาดที่สูงสุด

ดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่ Webboard ในกระทู้ "Member Zone"
 

NEWS & TRENDS