โพลชี้ SME กว่าครึ่งตื้นเขิน AEC จี้รัฐเร่งเสริมภูมิ

หอการค้าไทยเผยผลสำรวจพบเอสเอ็มอีกว่า 50% ไม่เข้าใจเรื่อง AEC จี้รัฐควรเร่งสร้างความเข้าใจ ด้าน นายก "ปู" สั่งพาณิชย์ร่วมวงเอกชนหาผลกระทบแต่ละอุตสาหกรรม หากเปิด AECหอการค้าไทยเผยผลสำรวจพบเอสเอ็มอีกว่า 50% ไม่เข้าใจเรื่อง AEC จี้รัฐควรเร่งสร้างความเข้าใจ ด้าน นายก "ปู" สั่งพาณิชย์ร่วมวงเอกชนหาผลกระทบแต่ละอุตสาหกรรม หากเปิด AEC

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ให้แก่เอสเอ็มอีมากขึ้น เพราะจากการสำรวจพบว่ามีเอสเอ็มอีที่ไม่เข้าใจถึงเรื่องนี้กว่า 50% ซึ่งการเพิ่มศักยภาพธุรกิจนั้น เอสเอ็มอีควรรวมกลุ่มการผลิตประเภทเดียวกัน (คลัสเตอร์) 

    นอกจากนี้ รัฐบาลต้องสนับสนุนการลงทุนพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนมาก ค่อนข้างน่าห่วง เนื่องจากไทยยังพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอยู่มาก

ด้านน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา “วาระแห่งชาติ : เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ไปทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงภาคธุรกิจเอสเอ็มอีเกี่ยวกับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เพื่อเร่งประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนในอาเซียนให้เป็นวาระแห่งชาติ
  
ขณะเดียวกัน ได้ให้กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ รวบรวมข้อมูลและประชุมเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนให้ไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเออีซีในปี 2558
   

NEWS & TRENDS