ศศินจัดสัมมนาการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

ศศินจัดสัมมนาการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

 

 
 
 
        มร.ฮาราลล์  ลิงค์   ประธาน บริษัท บี กริม กรุ๊ป   คุณณฤดี  เคียงศิริ  นายกสมาคมศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กษิต   ภิรมย์ สมาชิกรัฐสภา     ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท   ดีซี คอนซัลแทนส์  แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง  คอมมูนิเคชั่นส์  จำกัด   และจีรณา  อนุมานราชธน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าศศินทร์ ( ที่ 1 จากขวา )  ให้เกียรติเข้าร่วมงานสัมมนาการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี(Shaping Business with Compassion) เพื่อหาแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีย์และสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยสถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์  สมาคมศิษย์นิสิตเก่าศศินทร์  และ บริษัท บีกริม กรุ๊ป ณ ห้องศศินทร์ ฮอลล์  ชั้น 9 อาคารศศปฐศาลา เมื่อเร็ว ๆ นี้
 

NEWS & TRENDS