สอท.เร่งสรุปผลกระทบค่าแรงสามร้อย

ส.อ.ท.เร่งรวบรวมผลกระทบค่าแรงสามร้อย ชี้ยังเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรมส.อ.ท.เร่งรวบรวมผลกระทบค่าแรงสามร้อย ชี้ยังเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.อยู่ระหว่างรวบรวมผลกระทบและแนวทางการปรับตัวต่อนโยบายการปรับเพิ่มขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ทั้งที่มีผลบังคับแล้วใน 7 จังหวัด และจะมีผลบังคับทั่วประเทศวันที่ 1 ม.ค.2556 เพื่อสรุปภาพรวมในการเสนอรัฐบาลเพื่อหามาตรการช่วยเหลือ คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้

ด้านนายสมมาต ขุนเศษฐ เลขาธิการ ส.อ.ท. กล่าวว่า ภาคการผลิต นอกจากจะประสบภาวะต้นทุนเพิ่มจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทแล้ว บางอุตสาหกรรมยังขาดแคลนแรงงาน และบางส่วนประสบปัญหาไม่สามารถหาแรงงานคนพิการเข้าทำงานได้ตามที่กฎหมายบังคับให้สถานประกอบการที่มีการจ้างพนักงานทุก 100 คน ต้องรับคนพิการเข้าทำงาน 1 คน โดย ส.อ.ท.ได้เสนอให้รัฐบาลเป็นผู้จัดหาให้ เพราะเอกชนไม่สามารถหาแรงงานคนพิการเข้าทำงานได้ แต่รัฐยังไม่ได้ดำเนินการให้

NEWS & TRENDS