รัฐจัดเวิร์กช็อปรับมือข้อพิพาทเปิด AEC

รัฐร่วมเอกชนจัดเวิร์กชนด้านกฎหมายรับเออีซี ชี้ปัจจุบันกฎหมายปรับปรุงล่าช้า อาจส่งผลให้ปี 58 เกิดข้อพิพาทขึ้นรัฐร่วมเอกชนจัดเวิร์กชนด้านกฎหมายรับเออีซี ชี้ปัจจุบันกฎหมายปรับปรุงล่าช้า อาจส่งผลให้ปี 58 เกิดข้อพิพาทขึ้น

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และธนาคารไทยพาณิชย์ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) วันที่ 20-21 ก.ค.นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านกฎหมายรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่การปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างช้า จึงต้องมาโฟกัสว่าจะจัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ เหล่านี้อย่างไร และจำเป็นต้องบอกให้นักธุรกิจไทยรับทราบว่าเมื่อเข้าสู่ AEC จะมีประเด็นทางด้านกฎหมาย จนเกิดข้อพิพาทขึ้น ผู้ประกอบการจึงต้องเรียนรู้ และศึกษาประเด็นทางด้านกฎหมางต่างๆ ให้ดี

ด้านนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ประธานศาลฎีกาได้มีนโยบายให้ศาลเตรียมความพร้อมรองรับ AEC เพราะการเป็น AEC แม้จะส่งผลดีในภาพรวม แต่จะมีข้อพิพาทต่างๆ เกิดขึ้นได้มาก ทั้งในเรื่องการค้า การลงทุน ขนส่ง และแรงงาน ศาลจึงต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ โดยต้องมีการศึกษาข้อมูลกฎหมายของประเทศต่างๆ และเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

NEWS & TRENDS