หวั่นไทยเสียเปรียบ AEC ส่อแววลอยตัวพลังงาน

รัฐแจงเปิดเออีซีนโยบายอุดหนุนราคาพลังงานจำเป็นต้องลดลง หวั่นเสียเปรียบอาเซียนที่่ปล่อยลอยตัวเสรี ขอเวลา 2 ปีปรับโครงสร้างก๊าซรัฐแจงเปิดเออีซีนโยบายอุดหนุนราคาพลังงานจำเป็นต้องลดลง หวั่นเสียเปรียบอาเซียนที่่ปล่อยลอยตัวเสรี ขอเวลา 2 ปีปรับโครงสร้างก๊าซ

นายสุเทพ  เหลี่ยมศิริเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  เปิดเผยภายหลังการเสวนาเรื่อง “พลังงานไทยกับการก้าวสู่ AEC” ว่า ภาครัฐมีนโยบายชัดเจนในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) ในปี 2558   ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาอีก 2 ปีในการดำเนินการ โดยเฉพาะการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) แม้ที่ผ่านมาจะทยอยปรับราคาภาคอุตสาหกรรมและขนส่งแล้วก็ตาม แต่ในส่วนของแอลพีจีครัวเรือนยังต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด


ทั้งนี้ ไม่ยืนยันว่าในปี 2556 การปรับราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนจะเป็นในรูปแบบใด แต่หากปรับขึ้นราคาก็ต้องมีมาตรการลดผลกระทบให้กับผู้ใช้บางกลุ่มด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดเออีซีการใช้นโยบายอุดหนุนราคาพลังงานก็ต้องลดลงไปด้วยไม่เช่นนั้นไทยจะเสียเปรียบประเทศอื่น ที่มีการปล่อยลอยตัวราคาพลังงานแบบเสรี  โดยเฉพาะแอลพีจี หากราคาของไทยยังถูกแบบนี้จะทำให้มีการลักลอบส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้านกันหมดเท่ากับว่าเราไปอุดหนุนแอลพีจีให้ประเทศเพื่อนบ้าน

ด้านนายพรายพล  คุ้มทรัพย์   อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า  ไทยมีการอุดหนุนราคาแอลพีจีมานานกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลทางการเมือง เมื่อราคาถูกการใช้ก็เพิ่มขึ้นและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ  ดังนั้นเมื่อเข้าสู่เออีซีหากไม่มีการปรับโครงสร้างพลังงานก็จะเสียเปรียบ ในที่สุด

 

NEWS & TRENDS