ปตท. มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาที่มีความไม่พร้อมทางทุนทรัพย์ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่การดำเนินงานของ ปตท. ทั่วทุกภูมิภาค ใน“พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.ประจำปี 2554 พื้นที่การดำเนินงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

 

       นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาที่มีความไม่พร้อมทางทุนทรัพย์ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่การดำเนินงานของ ปตท. ทั่วทุกภูมิภาค ใน“พิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.ประจำปี 2554 พื้นที่การดำเนินงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” ณ  บริเวณห้องโถงอาคาร 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต   กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

NEWS & TRENDS