ธปท.ปรับระบบส่งข้อมูลสินเชื่อ SME

ธปท.ปรับระบบให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลสินเชื่อเอสเอ็มอีใหม่ ใช้เป็นรายกลุ่มธุรกิจแทนรายตัวธปท.ปรับระบบให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลสินเชื่อเอสเอ็มอีใหม่ ใช้เป็นรายกลุ่มธุรกิจแทนรายตัว 

นางสาลินี วังตาล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) เปิดเผยว่า ธปท.ปรับเนื้อหาและวิธีการส่งข้อมูลสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์มายัง ธปท. เพื่อทำการจัดทำศูนย์ข้อมูลสินเชื่อเอสเอ็มอีใหม่ โดยจะใช้ข้อมูลเป็นรายกลุ่มธุรกิจ จากเดิมให้ส่งตัวเลขเป็นรายลูกค้า ซึ่งธนาคารพาณิชย์แสดงความไม่เห็นด้วย เนื่องจากกังวลว่าจะเกิดการแย่งลูกค้าจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่

“ตอนแรกต้องทำเป็นกลุ่มธุรกิจก่อน จากนั้นแบงก์ชาต์ก็จะพยายามลงลึกเป็นรายย่อย ค่อยๆ แยกเป็นเอสเอ็มอีรายใหญ่ กลาง เล็ก และรายย่อย จิ๋ว เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เอาไปใช้มากที่สุด แต่หากจะเป็นรายตัวเอสเอ็มอีเลย คงไม่ได้ เพราะแบงก์เขาหวงลูกค้า ซึ่งเราก็เข้าใจดี” นางสาลินี ระบุ

ข้อมูลลูกค้าที่เป็นรายกลุ่มธุรกิจจากศูนย์ข้อมูลสินเชื่อเอสเอ็มอี จะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มเติบโตของสินเชื่อประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากจะเป็นดัชนีชี้วัดการเติบโตของธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นผลดีต่อการวางแผนงาน รวมทั้งช่วยในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น และยังป้องกันการเติบโตกระจุกตัวของสินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งศูนย์ฯ มีความคืบหน้าไปหลายขั้นตอน เหลือเพียงการปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าไม่เกินสิ้นปี 2555 ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งก็จะสามารถส่งข้อมูลสินเชื่อเอสเอ็มอีมายัง ธปท.เพื่อรวบรวมในศูนย์ฯ ได้ เนื่องจากส่วนหนึ่งยังได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจริงจังเพื่อให้ศูนย์ฯ ดังกล่าวเกิดขึ้น

 

NEWS & TRENDS