โพลระบุ SME รับลูกจ้างไม่สนวุฒิ-สถาบัน

ผลสำรวจระบุเอสเอ็มอีรับลูกจ้างเน้นซื่อสัตย์เอาใจใส่ลุูกค้าเป็นหลัก สวนจบที่ไหนวุฒิใดไม่เกี่ยง เหตุจากเอสเอ็มอีส่วนใหญ่สร้างตัวเองจึงเห็นค่าประสบการณ์มากกว่าระดับความรู้ผลสำรวจระบุเอสเอ็มอีรับลูกจ้างเน้นซื่อสัตย์เอาใจใส่ลุูกค้าเป็นหลัก สวนจบที่ไหนวุฒิใดไม่เกี่ยง เหตุจากเอสเอ็มอีส่วนใหญ่สร้างตัวเองจึงเห็นค่าประสบการณ์มากกว่าระดับความรู้

          ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPURC) ทำการสำรวจความเห็นของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน 1,058 ราย จาก 18 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20-27 มิ.ย.55 เกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกจ้างที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องการ 

 
          ผลการสำรวจพบว่า  คุณสมบัติ 10 ข้อแรกที่เอสเอ็มอีมองว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับในการรับลูกจ้าง  อันดับแรกคือ ความซื่อสัตย์ 4.67 คะแนน รองลงมาเป็นความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่น 4.66 คะแนน,  การเอาใจใส่ลูกค้า 4.59 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 4.55 คะแนน, ความขยัน  อดทน 4.55 คะแนน, ความกระตือรือร้น 4.49 คะแนน, ความละเอียดรอบคอบ 4.44 คะแนน, การคิดวิเคราะห์ 4.38 คะแนน, การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 4.33  และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.25 คะแนน

        อย่างไรก็ตาม จากคุณสมบัติใน 10 ข้อแรกจะเห็นได้ว่าไม่มีเรื่องการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในเรื่องนี้นายเกียรติอนันต์  ล้วนแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กล่าวว่า สาเหตุที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับผลการเรียนและสถาบันการศึกษาของผู้ที่จะมาทำงานเป็นลูกจ้าง  ก็เพราะว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ก่อร่างสร้างตัวมาจากธุรกิจขนาดเล็กที่เจ้าของกิจการเป็นผู้เริ่มต้นลงมือทำเองทั้งหมด   จึงเห็นคุณค่าของความสามารถในเชิงปฏิบัติ  การคิด  และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  มากกว่าความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้ในห้องเรียน  

          นอกจากนี้แล้ว  ธุรกิจเอสเอ็มอีไม่ได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยการระดมทุนเหมือนกับธุรกิจขนาดใหญ่  ดังนั้น  การจ้างลูกจ้างจึงเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามการเติบโตของธุรกิจ  ลูกจ้างแต่ละคนที่รับมา  ต้องมีความสามารถที่รอบด้าน  สามารถช่วยเหลืองานได้อย่างเต็มที่  คุ้มกับค่าตอบแทนที่ต้องจ่าย 

        สำหรับเอสเอ็มอีนั้นมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 10.5 ล้านคน  หรือเกือบ 1 ใน 3 ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศ  แต่การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ค่อยให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างกลุ่มนี้ต้องการ  คือ  เก่งคิด  เก่งทำ  และเก่งทีม  แต่กลับไปมุ่งผลิตผู้ที่มีความรู้เชิงทฤษฏี ซึ่งขาดทักษะในการประยุกต์ใช้  การทำงานร่วมกับผู้อื่น  และขาดทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงาน 

          ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า  เหตุใดผลสำรวจ Enterprise Survey ของธนาคารโลกร่วมกับบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศถึงออกมาว่า  ธุรกิจในประเทศไทยขาดคนที่มีทักษะในการทำงานมากที่สุดในอาเซียน
 

NEWS & TRENDS