แบงก์กรุงศรีฯขยับสัดส่วนสินเชื่อ SME เพิ่ม

แบงก์กรุงศรีฯวางแผนขยับสัดส่วนสินเชื่อ SME เพิ่มหลังสร้างรายได้ให้ธนาคารได้หลายช่องทาง พร้อมลดสัดส่วนสินเชื่อระยะยาวลงแบงก์กรุงศรีฯวางแผนขยับสัดส่วนสินเชื่อ SME เพิ่มหลังสร้างรายได้ให้ธนาคารได้หลายช่องทาง พร้อมลดสัดส่วนสินเชื่อระยะยาวลง

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เปิดเผยว่า ธนาคารมีแผนขยับสัดส่วนลูกค้าเอสเอ็มอีประเภทที่ใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วน 30% ให้เพิ่มขึ้น เพื่อลดสัดส่วนลูกค้าสินเชื่อระยะยาวซึ่งอยู่ที่ 70% ลง เนื่องจากลูกค้าสินเชื่อหมุนเวียน ทำให้ธนาคารสามารถระดมเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันผ่านต้นทุนที่ต่ำได้ และยังสามารถสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกรรมการเงินประเภทอื่นได้อีกด้วย

นอกจากนั้น ธนาคารยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินระยะสั้นด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่เอสเอ็มอีที่เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าที่ไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันสินเชื่อ ที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ธุรกิจเอสเอ็มอีขยายตัวได้มากขึ้น โดยจะเป็นประโยชน์ต่อวงจรธุรกิจทั้งระบบ ทั้งธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจรายใหญ่ ผ่านบริการ “กรุงศรี แวลูเซน โซลูชั่นส์”

   ทั้งนี้ ธนาคารจะคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ซื้อและผู้ขายของผู้ค้ารายใหญ่ที่สามารถเข้าโครงการ โดยขณะนี้ได้ทำข้อตกลงกับบริษัท สยามซีเมนต์ และบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประเทศไทย ก่อนที่จะขยายไปยังผู้ค้ารายใหญ่ 4-5 รายภายในปีนี้ ซึ่งธนาคารตั้งเป้ามีลูกค้าใหม่จากบริการนี้ประมาณ 70-80% และบริการดังกล่าวยังสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารด้วย

    นายสยามกล่าวว่า การขยายตัวสินเชื่อเอสเอ็มอีธนาคารในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้อย ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถก้าวเข้าสู่เป้าหมายทั้งปีเติบโต 16% หรือจากฐานสินเชื่อ 155,000 ล้านบาทในช่วงสิ้นปี 2554 เป็น 180,000 ล้านบาทได้อย่างไม่มีปัญหา

 

NEWS & TRENDS