อุตฯขอ451ล.ปั้นเถ้าแก่ไทยลุย AEC

อุตฯ ชง "ปู" ของบ 451 ล้านบาท พัฒนาขีดแข่งขันอุตสาหกรรมไทยรับมือเออีซี มองยางพารา กระทบหนักเพราะเพื่อนบ้านปลูกเพียบอุตฯ ชง "ปู" ของบ 451 ล้านบาท พัฒนาขีดแข่งขันอุตสาหกรรมไทยรับมือเออีซี มองยางพารา กระทบหนักเพราะเพื่อนบ้านปลูกเพียบ

ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ ว่า ที่ประชุมเตรียมเสนอให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พิจารณาแผนที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่างๆ ในวันที่ 20 ก.ค.นี้

        โดยโครงการนี้จะใช้เงินงบประมาณปี 2556 วงเงิน 451 ล้านบาท ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจและผู้ประกอบการไทยในอาเซียน และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน

“สำหรับงบประมาณปี 2556 กระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเงินสนับสนุน 7,000 ล้านบาท ในส่วนนี้จะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับเออีซีในการดำเนินงานในโครงการต่างๆ คาดว่าอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท” ม.ร.ว.พงษ์สวัสดิ์ กล่าว

เร็วๆ นี้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จะมีการแถลงผลการศึกษาในเรื่องอุตสาหกรรมของไทย หากเปิดเออีซีแล้วจะมีอุตสาหกรรมประเภทใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบ และคิดเป็นมูลค่าเท่าไร 
เบื้องต้นมองว่าอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์จะได้รับผลกระทบและเกิดการเสียเปรียบ เพราะปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ เริ่มมีการพัฒนาและปลูกยางพารา คาดว่าหากเปิดเออีซีแล้วจะเกิดการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์มากขึ้น

NEWS & TRENDS