เตือนรับมือทั่วโลกกีดกันการค้าลดขาดดุล

“พาณิชย์” เตือนรับมือมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น เหตุหลายประเทศพยายามลดขาดดุลการค้า ป้องกันบาดเจ็บจากวิกฤติยูโรโซน สหรัฐ“พาณิชย์” เตือนรับมือมาตรการกีดกันทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น เหตุหลายประเทศพยายามลดขาดดุลการค้า ป้องกันบาดเจ็บจากวิกฤติยูโรโซน สหรัฐ 

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันหลายประเทศนำมาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้มากขึ้น เพื่อลดการขาดดุลการค้าและป้องกันสินค้าด้อยคุณภาพเข้าประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบจากวิกฤติหนี้กลุ่มยุโรปและเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ฟื้นตัวจากปัญหาซับไพรม์ โดยอาจจะกระทบต่อผู้ส่งออกของไทยทำตลาดยากขึ้น

ทั้งนี้ เฉพาะกลุ่มประเทศยุโรป ล่าสุด ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับอาหาร โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้บรรจุหีบห่อ ผู้จัดจำหน่ายรายแรกในอียู ต้องใช้อักษร L นำหน้าข้อมูลล็อตการผลิต เพื่อใช้ประโยชน์กรณีอาหารนั้นเกิดเป็นคดีพิพาทหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค การออกระเบียบจำกัดสารฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เฉพาะสวีเดนออกข้อกำหนดห้ามใช้สารเคมีที่ผสมในพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนตในบรรจุภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี สำหรับสหรัฐ ออกมาตรการบังคับใช้ฉลากผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า ควบคุมการใช้สารฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาซักรีดเสื้อผ้า น้ำยาล้างจาน และน้ำยาทำความสะอาดโลหะ 

ส่วนในภูมิภาคเอเชีย จีน ออกมาตรการตรวจเข้มสินค้ารังนกนำเข้า ออกระเบียบให้ผู้ผลิตต้องระบุปริมาณสารเติมแต่งอาหารเป็นร้อยละบนฉลาก กำหนดการรับรองและทดสอบความมั่นคงด้านสารสนเทศ และกำหนดการออกใบรับรองควบคุมมลพิษในสินค้าสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนเกาหลีใต้ กำหนดให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุแทนการใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อระบุลักษณะสินค้านำเข้าประเภทวิสกี้ ออกระเบียบว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น

NEWS & TRENDS