กรมส่งออกดันผ้าผืนลุยตลาดแฟชั่นอินเตอร์

จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ อุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องนุ่งห่ม/ผ้าผืนและด้าย/เส้นใยประดิษฐ์ และสิ่งทออื่นๆก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นกันจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจ อุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องนุ่งห่ม/ผ้าผืนและด้าย/เส้นใยประดิษฐ์ และสิ่งทออื่นๆก็เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน 

การส่งออกสินค้าในกลุ่มสิ่งทอในช่วงที่ผ่านมาลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เนื่องด้วยสินค้าไทยมีจุดเด่น ทั้งในเรื่องของคุณภาพ รายละเอียดในการผลิตและการยอมรับจากต่างประเทศ กรมส่งจึงเล็งเห็นว่าหากผู้ประกอบการ และนักออกแบบไทย สามารถพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับแนวโน้มแฟชั่นโลก ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าและทำรายได้อีกจำนวนมาก

กรมส่งเสริมการส่งออกจึงสานต่อ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าผ้าผืน”  หรือ Thai Tex Trend (T3) เพื่อผลักดันนักออกแบบ และผู้ประกอบการสู่ระดับอินเตอร์ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องแนวโน้มแฟชั่น ผ้าผืนโดย มร.มาเชลโล มาซาเรนเต้ ผู้เชี่ยวชาญจากอิตาลี

ซึ่งแนวโน้มแฟชั่นผ้าผืนสำหรับฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2013 มีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ ACTIVE LANGUID MELDED และSHARP เรื่องเด่นๆคือ“การกลับไปสู่จุดเริ่มต้น”นั่นคือการทำสินค้าจากหัตถกรรม การพิม2-3ครั้งลงบนผ้าเนื้อบาง ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งมร.มาเชลโล ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการไทยหันมามองจุดแข็งที่มีอยู่ นั่นคือการผลิตสินค้าหัตถกรรมประยุกต์หัตถกรรมและอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันแบบโมเดิล 

ด้านมร.มาเชลโล กล่าวว่า แบรนด์ระดับโลกอย่าง หลุสย์ วิตตอง หรือกุชชี่ก็ได้หันกลับมามองจุดเริ่มต้น นั่นคืองานทำมือ และล่าสุดแบรนด์ดังอย่างกุชชี่ก็ได้มีการติดต่อกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ให้ผลิตผ้าใหม่แบบลิมิเตทอิดิชั่นส่งให้ ฉะนั้น สิ่งสำคัญสำหรับนักออกแบบผ้าผืนไทย คือ การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อความ สิ่งที่ต้องการจะสื่อกับผู้บริโภค จะส่งสารนั้นอย่างไรผู้รับสารหรือผู้บริโภคจึงจะเข้าใจเนื้อความทั้งหมด
 

NEWS & TRENDS